12 oktober 2016

– Språket är nyckeln till att bli framgångsrik i Sverige, säger Semir Abdulkader.
Han läser till sjuksköterska på LiU och är en av flera studenter med utländsk bakgrund som nu hjälper nyanlända ungdomar att lära sig svenska.

På flera gymnasieskolor i Linköping erbjuds språkintroduktion för ungdomar i gymnasieåldern som nyligen kommit till Sverige. En del har flyktingbakgrund, andra har till exempel föräldrar som flyttat till Sverige på grund av jobb. Som ett extra stöd finns nu LiU-studenterna på plats på några av skolorna för att handleda eleverna. Tanken är att ungdomarna på så vis lättare ska komma in både i svenska språket och i samhället.

LiU-studenterna har rötter i Eritrea, Irak, Libanon, Iran och Somalia och de jobbar med språkträningen på fem av Linköpings gymnasieskolor – Katedral, MTU (Medie- och Teknikutbildning), Björkö, Framtidsgymnasiet och Berzelius.

Inblick in i samhället

Gy-eleven Abdulruman Muhammed och sjuksköterskestudenten Semir Abdulkader tränar svenska på Björkö gymnasium 2016.Semir Abdulkader (th på bilden) var 13 år när han kom som flykting från Eritrea till Sverige. Nu, 12 år senare, vill han stötta andra i liknande situation. Han träffar ungdomar från Eritrea och hjälper dem att träna svenska. Eftersom de har samma modersmål kan frågetecken rätas ut, kommunikationen blir tydlig och inlärningen i det nya språket får därför en skjuts på vägen.

– Det känns skönt att kunna bidra. Jag hade inte själv möjligheten att träffa landsmän och träna svenska när jag kom till Sverige, men jag vet att det betyder mycket att få undervisning på sitt eget språk. Jag ger dem också en inblick in i samhället, till exempel om normer och traditioner i Sverige. Som små grodor som hoppar, och så där, säger Semir med ett skratt.

En gång i veckan besöker han Björkö gymnasium och där träffar han Abdulruman Muhammed från Eritrea för svenskaträning (tv på bilden). Abdulruman uppskattar både språkträningen och att han mer naturligt kan fråga Semir om saker han funderar över. Dessutom blir han glad av att se att Semir lyckats i Sverige.

– Då finns det möjlighet för mig också, säger Abdulruman som vill bli dataingenjör.

Vågar fråga mer


Nora Hajar läser till socionom på LiU och tränar svenska med några arabisktalande elever. Vid sin sida har hon gymnasietjejerna Avin Rozbayani från Kurdistan och Malaz Katie från Syrien. De tycker det är bra att få handledning av någon i sin egen ålder och som kan deras språk.

– Det blir lättare att förstå då, man vågar fråga mer, säger Malaz Katie.

Kul har dom också.

Positiva rektorer

Sadra Jannati, grundare av företaget United by work, 2016Initiativet med att studenter från andra länder går in och tränar svenska med flyktingungdomarna kommer från Sadra Jannati (bilden th). Han har sina rötter i Iran och är en av grundarna till United by Work, ett företag som specialiserat sig på att anställa nyanlända personer och hyra ut dem till företag som behöver just deras yrkeskompetens. Språkträningen riktad till nyanlända gymnasieelever är ännu så länge en liten del av företagets verksamhet.

– Rektorerna på skolorna är klart positiva.

Sadra Jannati hoppas kunna rekrytera fler språktränare.

– Det är inte bara studenter vi anställt för det här uppdraget men de får gärna bli fler. Vi behöver alla möjliga språk. Just nu har vi folk som talar arabiska, tigrinja, persiska, kurdiska, somaliska, thai och dari. En del har själva kommit hit som flyktingar eller har släkt med flyktingbakgrund. Vi tror att det gör att de har lättare att förstå eleverna och att få förtroende från dem. Utöver språkträningen kan de också vara goda förebilder och motivera dem som nyligen kommit hit, säger Sadra Jannati.