Det var ett under att ingen avled och räddningsinsatsen fungerade i stort sett bra. Samtidigt finns utrymme för förbättringar. Samuel Andersson från Räddningstjänsten Östra Götaland talade om erfarenheterna från bombdådet vid Hamngatan i juni förra året.

Samuel Andersson. Foto: Mikael Sönne

Kan hända på nytt

En huvudfråga för räddningspersonalen, vilken också diskuterats i efterhand, var faran för ras efter explosionen. Det kunde också finnas en eller flera ytterligare bomber i området. Avvägningen mellan riskerna och uppdraget att rädda liv är central vid alla räddningsinsatser.

- Polisen vill inte släppa fram någon för att det kan smälla igen, samtidigt som vi är vana vid att jobba i riskmiljöer. Jag tycker att vi tog riktiga beslut, men vi behöver utveckla vår samverkan så att de här bedömningarna går snäppet snabbare, säger Samuel Andersson.

Också indelningen i olika zoner efter en explosion behöver utvärderas. I det här fallet bedömdes de två byggnader som skadats värst som det allvarligaste riskområdet, medan risken ansågs mindre en bit därifrån. Vilka personer som ska ges tillträde till olika zoner vid olika tidpunkter är inte heller självklart. Samuel Andersson tycker att han själv ”sprang omkring” onödigt mycket där han egentligen kanske inte skulle vara.

Även ledningsplatsen och ledningsmötena vid räddningsarbetet bör utvärderas.

- Tyvärr måste vi räkna med att sånt här kan hända igen i framtiden, säger Samuel Andersson.