18 maj 2016

Den här veckan gästar den största svenska forskardelegationen någonsin Brasilien. Det är närmare ett hundratal svenska forskare, rektorer och forskningsfinansiärer som möter sina brasilianska motsvarigheter inom ramen för Brasilian – Sweden Excellence Seminar. Den svenska delegationen leds av LiU:s rektor Helen Dannetun och det finns ett 20-tal LiU-forskare med i gruppen.

Samarbete mellan Linköpings universitet och brasilanska lärosäten.Foto: Oskar LindqvistSeminariet är det femte som genomförs inom ramen för Sweden Academic Collaboration Forum (SACF), ett samarbetsprojekt mellan universiteten i Lund, Uppsala, Stockholm, KTH, Chalmers och Linköping. Linköping och Uppsala universitet har huvudansvaret för arrangemangen.

– Sverige och Brasilien har långa och starka band, svensk industri har varit etablerade här i över 100 år, konstaterade Sveriges ambassadör i Brasilien Per-Arne Hjelmborn när han öppnade seminariet, Men Gripen projektet är en ”game changer”, det innebär ett 30-40 årigt gemensamt utvecklingsarbete där forskning och utbildning kommer att ha en viktig roll. Och det går långt utanför det rent flygtekniska området.

Tanken med SACF-seminarierna är skapa en arena för att knyta nya kontakter och samtidigt stärka och vidga befintliga. Hållbar utveckling, autonoma system, nya material, utbildning, visualisering är de teman som forskarna samlas kring.

– Det är väldigt roligt att se det stora intresset från de svenska forskarna sida och att det också finns ett väldigt starkt intresse från brasiliansk sida. Här finns forskare från över 40 olika lärosäten. Och det är ett mycket starkt startfält om man ser till vilka forskare som är här, konstaterar Helen Dannetun.

Seminariet äger rum i huvudstaden Brasilia under tisdag och onsdag, därefter sker en rad kompletterande uppföljningsseminarier på olika håll i landet under resten av veckan.
Linköpings universitet passar också på att skriva ett par nya avtal med brasilianska lärosäten.

Redan på måndagen skrevs ett samarbetsavtal med IME, en teknisk högskola kopplad till försvaret men där majoriteten av studenterna gör civila karriärer. LiU och IME har redan ett väl etablerat samarbete – bland annat har IME visat ett stort intresse för det pedagogiska konceptet CDIO som tekniska fakulteten arbetat med under många år, och det finns ett par doktorander på plats i Linköping med fokus på Innovation Management.

LiU kommer också på torsdagen att skriva ett studentutbytesavtal med det federala universitetet i delstaten Minas Gerais – UFMG – som anses som ett av Brasiliens bästa universitet.

Fotnot: Tidigare SACF seminarier har genomförts i Sydkorea, Singapore, Kina och Indonesien.

Bild: Helen Dannetun skriver på samarbetsavtal tillsammans med rektorskollegan på en brasiliansk teknisk högskola.