Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tjänsten innefattar autentisering av användare som har en elektronisk identitet på Linköpings universitet, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Linköpings universitet är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter som fastställts av Linköpings universitet, i enlighet med svensk lagstiftning.

Tjänsten och dess begränsningar

Linköpings universitet garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med Linköpings universitets krav och förväntningar. Processen för utdelande, avslutande och underhåll av elektroniska identiteter vid Linköpings universitet finns beskriven i identitetshanteringsprocessen. Linköpings universitet följer SWAMIDs rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier. Linköpings universitet förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.

Helpdesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande Linköpings universitet och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till IT Helpdesk.