15 november 2015

Linköpings universitet har tilldelats nära 16,5 miljoner kronor inom vetenskap och humaniora. En av de unga forskare som Vetenskapsrådet valt att ge anslag är Lisa Guntram som ska undersöka några av de första livmodertransplantationerna i världen. 

På Sahlgrenska universitetssjukhuset har nio livmodertransplantationer gjorts. Projektet är, efter försök i Saudiarabien och Turkiet, det tredje som görs för att få kvinnor gravida med någon annans livmoder. I de andra länderna misslyckades dock försöken.

– I Sverige har sju kvinnor behållit organet, tre barn har fötts och ytterligare en är på väg. Men, i mitt projekt ska jag undersöka andra aspekter än de rent medicinska. Varför är det viktigt att få en livmoder och hur tänker man kring exempelvis släktband?, säger Lisa Guntram, postdok.

Det är alltså de sociala och kulturella aspekterna som står i fokus för Guntrams forskning. Projektet, som tilldelas 3 322 800 kronor beräknas vara klart 2018.

 

Sammanlagt är det fem LiU-forskare som tilldelas bidrag i årets utlysning från Vetenskapsrådet. Sarah Valdez, postdok, får 2,7 miljoner kronor för att studera utbildningsresultat hos andra generationens invandrare och Francis Lee, forskarassistent, tilldelas nära 2,8 miljoner för att undersöka infodemiologi, hur Big Data kan användas för pandemisk övervakning.

 

Störst bidrag tilldelas professor Jerker Rönnberg, 4 miljoner, och professor Mary Rudner, nära 3,6 miljoner kronor. Jerker Rönnberg ska undersöka auditiv distraktion och uppmärksamhets- och arbetsminnesmekanismer hos personer med ADHD. Mary Rudners ska studera åldersrelaterad sensorisk försämring i kommunikationsmodaliteten.

 

Totalt har Vetenskapsrådet för hela perioden 2016-2019 beviljat ett belopp av nästan 329 miljoner kronor.

 

Publicerad 2015-11-15

Taggar