26 maj 2015

Sömnproblem är inte endast ett symtom vid annan sjukdom, utan ofta ett eget problem som är viktigt att behandla. Det anser forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med kollegor från Karolinska Institutet visat att KBT via internet har god effekt vid allvarliga sömnproblem, lika god som gruppbehandling. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Behaviour Research and Therapy.

Enligt tidigare studier har ungefär var tredje svensk sömnproblem. Ungefär var tionde har så allvarliga sömnproblem att det motsvarar diagnosen insomni, som innebär att någon vaknar ofta eller mycket tidigt på morgonen alternativt har svårt att somna in, och detta i sådan utsträckning att det påverkar funktionen under dagtid. Tidigare studier har visat att insomni ökar risken för flera andra sjukdomar, som depression, ångest, hjärt-kärlproblem och missbruksproblem.

– Studien är viktig då den visar att internetbehandling kan fungera lika bra som att gå i grupp för sömnbesvär. Det finns visserligen många studier som visar att internetbehandling fungerar men detta är en av de första som direkt jämfört mot vanlig behandling för insomni, säger Gerhard Anderson, professor i klinisk psykologi, psykoterapeut med KBT-inriktning och psykolog vid Linköpings universitet.

I den nyligen publicerade studien ingick 48 försökspersoner med insomni. Under åtta veckors tid fick hälften gruppbehandling med KBT och hälften internetbaserad KTB, vägledd av en psykolog. Patienterna fick bland annat föra dagbok över hur de sover och hjälp att bryta vanor och tankegångar kring sin sömn. Sex månader efter avslutad behandling var tre av fyra fria i båda grupperna fria från sina sömnproblem. Dessutom hade deltagarna i båda grupperna fått en signifikant minskning av depressiva symtom, trots att dessa alltså inte hade behandlats.
 

Sömnproblem - ett eget problem  

Resultaten går i linje med en studie som presenterades tidigare i år i tidskriften SLEEP där det ingick drygt 40 personer som hade både depression och insomni. Studiedeltagarna delades då in i två grupper som båda fick KBT-behandling via internet, i det ena fallet inriktad mot depression och i det andra fallet mot sömnproblem. Ett år efter avslutad behandling hade förekomsten av depression minskat lika mycket i båda grupperna. Sömnproblemen hade dock minskat mer i den grupp som fått KBT inriktad på insomni.

Enligt Kerstin Blom, legitimerad psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet, är det viktigt att behandla allvarliga sömnproblem och inte betrakta dem som ett symtom på annan sjukdom.

– Vi vet att depression är mer svårbehandlat om patienten samtidigt har sömnproblem och att risken för återfall är större om man inte får bukt med sömnproblem. Därför är det viktigt att behandla sömnproblem som ett eget problem. I de fall någon också har depression är det viktigt att behandla båda sjukdomarna. Det känns angeläget att behandlingen får spridning till den reguljära sjukvården, säger Kerstin Blom.

Forskningen har finansierats av bland annat Linköpings universitet, Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Söderström-Königska Stiftelsen och AFA Försäkring. Sistaförfattare i båda studierna har varit Viktor Kaldo, psykolog och docent vid Karolinska Institutet. Forskargruppen fortsätter behandla sömnproblem, med eller utan depression, i pågående studier vid Internetpsykiatrienheten i Stockholms läns landsting. Den som vill vara med i en studie kan anmäla sig via www.internetpsykiatri.se.

Publikationer

  • ”Internet-vs. group-delivered cognitive behavior therapy for insomnia: A randomized controlled non-inferiority trial”, Kerstin Blom, Hanna Tarkian Tillgren, Tobias Wiklund, Ewa Danlycke, Mattias Forssén, Alexandra Söderström, Robert Johansson, Hugo Hesser, Susanna Jernelöv, Nils Lindefors, Gerhard Andersson och Viktor Kaldo, Behaviour Research and Therapy, Volume 70, July 2015, Pages 47–55.
  • “Internet Treatment Addressing either Insomnia or Depression, for Patients with both Diagnoses: A Randomized Trial”. Kerstin Blom, Susanna Jernelöv, Martin Kraepelien, Malin Olséni Bergdahl, Kristina Jungmarker, Linda Ankartjärn, Nils Lindefors och Viktor Kaldo, SLEEP 2015;38(2):267–277.