39 verksamheter i Region Östergötland är klara att bli universitetssjukvårdsenheter, efter ett beslut i Universitetssjukvårdsberedningen i Östergötland.
Verksamheterna har ansökt om och fått beviljat att bedriva universitetssjukvård och bli det som kallas USV, universitetssjukvårdsenheter. Det innebär att de 39 verksamheterna uppfyller de krav som ställs på universitetssjukvård i det nationella ALF-avtalet: sjukvårdshuvudmannens uttalade uppdrag för forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling.
 
– USV-enheterna ansvarar för att leda utvecklingen av sjukvården inom sina respektive specialiteter. Genom ett nära samarbete mellan Region Östergötland och Linköpings universitet får enheterna en nära koppling till universitetets know-how och resurser, och får rätten att bedriva forskarutbildning inom sitt ämnesområde, säger Annika Bergquist, forskningsdirektör i Region Östergötland.
 
– Det här är ett viktigt steg i vår gemensamma utveckling. USV-enheterna dedicerar sig till att stå stabilt på alla tre ben i kärnverksamheten: sjukvård, klinisk forskning och utbildning. De får därmed ett stort ansvar för att vår forskning och utbildning ska fortsätta hålla högsta klass, säger Johan Dabrosin Söderholm, dekanus för Medicinska fakulteten och ordförande i Universitetssjukvårdsberedningen. 
 
Socialstyrelsen har fått det nationella uppdraget att utvärdera universitetssjukvården, och den första utvärderingen kommer att genomföras redan hösten 2017. Man kommer då att gå igenom de olika regionernas struktur för universitetssjukvården och göra stickprov på vissa USV-enheter.

Här är USV-enheterna:

 • Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping och Motala, BKC
 • Kvinnokliniken i Linköping, BKC
 • Hematologiska kliniken i Linköping, CKOC
 • Kirurgiska kliniken i Linköping, CKOK
 • Onkologiska kliniken i Linköping, CKOC
 • Ortopedkliniken i Linköping, CKOC
 • Radiofysikavdelningen, US, CKOC
 • Ryggkliniken i Linköping, CKOC
 • Kirurgiska kliniken i Norrköping, CKOC
 • Lungmedicinska kliniken, CKOC
 • Klinisk farmakologi, DC
 • Klinisk kemi, DC
 • Klinisk patologi, DC
 • Röntgenkliniken i Linköping, DC
 • Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, DC
 • Endokrinmedicinska kliniken i Linköping, HMC
 • Fysiologiska kliniken i Linköping, HMC
 • Hudkliniken i Östergötland, HMC
 • Infektionskliniken i Östergötland, HMC
 • Kardiologiska kliniken i Linköping, HMC
 • Mag-tarmmedicinska kliniken i Linköping, HMC
 • Njurmedicinska kliniken i Linköping, HMC
 • Reumatologiska kliniken i Östergötland, HMC
 • Thorax-kärlkliniken i Östergötland, HMC
 • Medicinska och geriatriska akutkliniken i Linköping, NSC
 • Neurologiska kliniken i Linköping, NSC
 • Psykiatriska kliniken i Linköping, NSC
 • Vårdcentralen Kärna-Ekholmen, PVC
 • Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena, NSV
 • Vårdcentralen Ödeshög, PVC
 • ANOPIVA i Linköping, SC
 • Anestesi-operation-intensivvård, Linköping, SC
 • Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Linköping, SC
 • Neurofysiologiska kliniken i Linköping, SC
 • Neurokirurgiska kliniken i Linköping, SC
 • Smärt- och rehabiliteringscentrum, SC
 • Ögonkliniken i Linköping och Motala, SC
 • Öron-näsa-halskliniken, SC 
 • Käkkliniken, SC
 • Rehabmedicin, US, SC