I sitt arbete som stiftskonsulent träffar och samtalar Malin Attervåg med många barn och ungdomar. De kan ofta ställa frågor som kanske inte alltid har några enkla eller tydliga svar. I de sammanhangen har Malin stor användning av verktygen och kunskaperna hon fått av att ha gått kursen ”Att lyssna på barn”.

Malin Attervåg berättar att hon har fått med sig många bra, konkreta verktyg från kursen "Att lyssna på barn". Foto: Denise Granat.

”Att lyssna på barn” ger 7,5 högskolepoäng och har tidigare getts som en fristående kurs på Institutionen för Tema. Till hösten 2019 kommer den även ges som en öppen uppdragsutbildning, där deltagare från olika organisationer är välkomna att anmäla sig.

Malin Attervåg, stiftskonsulent i Linköpings stift, har gått kursen. Hur vuxna samtalar med och ställer frågor till barn menar hon är centralt, där mycket av kursinnehållet handlar om att sätta de egna föreställningarna om barn åt sidan. 

- När vi möter barn har vi olika sätt att se på dem och det de berättar. Den bilden varierar beroende på vilken yrkesroll eller position vi har, gentemot barnet och oss själva. Det har kursen gett mig mer teori och kunskap kring, berättar Malin.

- Barnkonventionen blir också lag framöver och en stor del i kursen handlade om att få grepp om hur vi kan bedöma vad som är bäst för barnet. Om vi ska kunna arbeta med vad som är bäst för barnet så behöver vi kunna lyssna på det, på riktigt, fortsätter hon.

Bredd och djup i lärandet

Kursdeltagarna i Malins grupp kom från olika organisationer och var i olika skeenden i livet. Vissa var studenter som kompletterade med kursen för att få en spets på sin examen. Andra, liksom Malin, gick kursen för kompetensutveckling vid sidan av sitt arbete. Bredden av deltagare menar hon också gav möjlighet till djupa diskussioner och gemensamt lärande, där alla kunde bidra med sina respektive erfarenheter.

- Det var väldigt intressant att få höra hur andra jobbar och tänker kring detta. De flesta av mina kurskamrater jobbade med barn på daglig basis, till exempel förskolepedagoger, socionomer och kuratorer. I många av våra samtal kom vi fram till att vi möter barnen på lite olika sätt, berättar Malin. Malin Attervåg - kursdeltagare på kursen Malin Attervåg. Foto: Denise Granat

Tipset: gå med en kollega!

För dig som är intresserad av kursen vill Malin dela med sig av ett tips:

- Ta med en kollega! Det gör att ni kan föra samtalet vidare i det sammanhang ni befinner er i och förankra kursen till er egna verklighet, förklarar hon.

Detta handlar kursen om

Karin Zetterqvist Nelson, kursansvarig, berättar:

- Detta är en kurs som handlar om hur vuxna lyssnar till barn från noll till arton år i olika sammanhang, till exempel i skolan, på socialkontoret, i fritidsverksamheter eller i samband med migrationsprocesser. På så vis omfattar kursen delar som rör konkreta och praktiknära kunskaper om att lyssna på barn.

- Vi diskuterar också teoretiska perspektiv på att lyssna på barn, vilket innebär en genomgång av aktuell forskning och centrala teoretiska begrepp på området. Kombinationen av teori och praktik öppnar för ett lärande som baseras på önskemål och erfarenheter i gruppen, avslutar hon.  

Mer om uppdragsutbildning vid LiU