Här hittar du uppdragsutbildningar som relaterar till områdena samhällssäkerhet och krishantering.

Vid LiU bedrivs omfattande forskning och utbildning inom dessa områden. Just nu har vi flera öppna uppdragsutbildningar som du kan anmäla dig till, bland annat om frivilligsamverkan i räddning och respons samt trafiksäkerhet. Vi skräddarsyr även gärna uppdragsutbildning för dig och din organisation! Hör av dig till oss på LiU Uppdragsutbildning om du vill veta mer. 

Intresserad av en uppdragsutbildning inom samhällssäkerhet och krishantering? 

Vill du veta mer om våra uppdragsutbildningar? Eller har ett behov som vårt nuvarande utbud inte täcker? Kontakta oss på LiU Uppdragsutbildning. Tillsammans ser vi över vilka möjligheter som finns.

Maila oss gärna: uppdragsutbildning@liu.se