Denna kurs är till för anställda inom vården och ger en inledning till ämnet vårdetik. Kursen fokuserar på centrala vårdetiska värden så som självbestämmande, ansvar och delaktighet.

Syftet med kursen är att deltagarna ska får en överblick över vårdetiska värden och över verktyg för att hantera värdekonflikter inom svensk hälso- och sjukvård. Kursen ger en inledning till vad etik är, och fokuserar sedan på centrala vårdetiska värden så som livskvalitet, självbestämmande, delaktighet, ansvar, integritet och rättvisa. Likaså behandlas en vårdetisk modell för att analysera värdekonflikter och rollspel som en metod för utvidgad etisk reflektion.

Målgrupp

Vårdpersonal och andra anställda på sjukhus.

Kursinformation

Kursperiod: januari - mars 2019. Sammanlagt fem träffar med ett uppföljningstillfälle. 

Kursen ges i form av föreläsningar och gruppdiskussioner. Sista tillfället kommer vi tillsammans gå igenom ett rollspel kring ett etiskt fall. För att få kursintyg krävs 80 % närvaro. 

Kursen ger inte högskolepoäng, därför ingår inte heller en examination.

Anmälan

Anmälan är stängd för denna kursomgång. För mer information om kursen, kontakta LiU Uppdragsutbildning.