24 maj 2016

Europeiska unionen brukar beskrivas som ett fredsprojekt och som sådant har det mottagit Nobels fredspris. Men under ytan döljer sig en annan historia. Forskarna Peo Hansen och Stefan Jonsson nedtecknar den i sin nya bok Eurafrika.

kolonialismNär dagens EU grundades var det inte fredsviljan som avgjorde. Istället såg kolonialmakterna i den europeiska gemenskapen en möjlighet att genom samarbete och gemensamma investeringar bevara sitt koloniala inflytande. Målet var att skapa ett Afrika i Europas tjänst - Eurafrika. Detta tredje block skulle säkra Europas geopolitiska ställning gentemot supermakterna Sovjetunionen och USA.

Stefan Jonsson och Peo Hansen vid Linköpings universitet lyfter med sin bok ”Eurafrika. EU:s koloniala rötter” projektet ur glömskan. Boken kom ut på engelska 2014 på Bloomsbury men ges nu ut på svenska på Leopard förlag.