Urval fristående kurser

För att bli antagen måste du uppfylla olika behörighetskrav. Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antalet platser. Då görs ett urval bland de sökande, till exempel utifrån betyg eller resultat på högskoleprovet.


För antagning till fristående kurser tillämpar Linköpings universitet följande urvalsmodeller:

Akademiska poäng (AP)

Betyg - akademiska poäng - högskoleprov (BPAP)

Betyg - högskoleprov - poäng (UÄG)

Betyg och högskoleprov 50/50 (BP)

Platsgaranti (PG)

Akademiska poäng i aktuellt ämne (APÄMN)

Urval med akademiska poäng (AP)

Kurser på grundnivå
De sökande rangordnas efter totalt redovisade akademiska poäng, med max 225 hp, godkända fram till och med sista anmälningsdag. Vid 226 hp eller mer ingår sökande i gruppen med maxvärdet 225 hp. Om det finns flera urvalsgrupper så framgår det på respektive kurs.

Kurser och program på avancerad nivå (APAV)
APAV (akademiska poäng, avancerad nivå) är urvalsgruppen för utbildning på avancerad nivå. Att urvalsgruppen heter APAV syftar på nivån på sökt utbildning och inte vilka akademiska poäng som räknas (akademiska poäng oavsett om de är på grundnivå eller avancerad nivå räknas). De sökande rangordnas efter totalt redovisade akademiska poäng, med max 300 hp, godkända fram till och med sista anmälningsdag. Vid 301 hp eller mer ingår sökande i gruppen med maxvärdet 300 hp. Om det finns flera urvalsgrupper så framgår det på respektive kurs/program.

Urval på betyg – akademiska poäng – högskoleprov (33/33/33)

Denna urvalsmodell används främst till kurser på grundnivå för nybörjare. Antalet kursplatser fördelas enligt följande: gymnasiebetyg 33 procent, högskoleprovsresultat 33 procent samt akademiska poäng 33 procent. För denna modell gäller att en sökande kan ingå i flera urvalsgrupper.
 
Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i var och en av grupperna. Sedan platserna har fördelats i respektive grupp skall antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna andel skall tillföras grupp I. 
 
Betygsgrupp I för betyg från gymnasieskolan och sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning.
 
Betygsgrupp II för betyg från kommunial vuxenutbildning eller kombination av gymnasium och vuxenutbildning, sökande som har gjort prövning, läst basår 
BF för intyg från folkhögskola (”Intyg för behörighet till högskolestudier”/”Intyg om behörighet för högskolestudier”) med studieomdöme.
HP, högskoleprovsmeriter (räknade på det bästa giltiga provresultatet)
För fördelning av platser på grundval av akademiska poäng finns en grupp: AP, de sökande rangordnas efter totalt redovisade akademiska poäng, med max 225 hp, godkända fram till och med sista anmälningsdag. Vid 226 hp eller mer ingår sökande i gruppen med maxvärdet 225 hp.
ÖS, för den som är behörig till sökt kurs men inte har meriter i någon av de ovan angivna urvalsgrupperna. Särskiljning sker genom lottning inom gruppen, om samtliga övriga urvalsgrupper saknar reserver. Här hamnar t ex sökande med grundläggande behörighet genom reell kompetens eller undantag.

Utländska behörighetsgivande gymnasiala betyg räknas om och placeras i grupp BI och/eller BII.
 

Urval på betyg – högskoleprov – poäng (UÄG)

Denna urvalsmodell används främst till kurser på grundnivå för nybörjare i ämnen som kan ingå i ett huvudområde i examen på grundnivå. Antalet kursplatser fördelas enligt följande: gymnasiebetyg 40 procent, högskoleprovsresultat 35 procent samt poäng på fristående kurser 25 procent. För denna modell gäller att en sökande kan ingå i flera urvalsgrupper.
 
Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i var och en av grupperna. Sedan platserna har fördelats i respektive grupp skall antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna andel skall tillföras grupp I. 
 
Betygsgrupp I för betyg från gymnasieskolan och sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning.
 
Betygsgrupp II för betyg från kommunal vuxenutbildning eller kombination av gymnasium och vuxenutbildning, sökande som har gjort prövning, läst basår
BF för intyg från folkhögskola (”Intyg för behörighet till högskolestudier”/”Intyg om behörighet för högskolestudier”) med studieomdöme.
HP, högskoleprovsmeriter (räknade på det bästa giltiga provresultatet)
För fördelning av platser på grundval av kurspoäng finns en grupp: AF, kvalificerad att ingå i AF-gruppen är den som har akademiska poäng från fristående kurser godkända fram till och med sista anmälningsdag. Lägsta värde för att delta i gruppen är 1 högskolepoäng och maxvärdet är 225 hp. Vid 226 hp eller mer ingår sökande i gruppen med maxvärdet 225 hp.
ÖS, för den som är behörig till sökt kurs men inte har meriter i någon av de ovan angivna urvalsgrupperna. Särskiljning sker genom lottning inom gruppen, om samtliga övriga urvalsgrupper saknar reserver. Här hamnar t ex sökande med grundläggande behörighet genom reell kompetens eller undantag.
 
Utländska behörighetsgivande gymnasiala betyg räknas om och placeras i grupp BI och/eller BII.

Urval på betyg och högskoleprov (50/50)

Denna modell används till övriga kurser på grundnivå för nybörjare. Antalet kursplatser fördelas enligt följande: gymnasiebetyg 50 procent och högskoleprovsresultat 50 procent. För denna modell gäller att en sökande kan ingå i flera urvalsgrupper.
 
Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i var och en av grupperna. Sedan platserna har fördelats i respektive grupp skall antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna andel skall tillföras grupp I. 
 
Betygsgrupp I för betyg från gymnasieskolan och sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning.
 
Betygsgrupp II för betyg från kommunal vuxenutbildning eller kombination av gymnasium och vuxenutbildning, sökande som har gjort prövning, läst basår
BF för intyg från folkhögskola (”Intyg för behörighet till högskolestudier”/”Intyg om behörighet för högskolestudier”) med studieomdöme.
HP, högskoleprovsmeriter (räknade på det bästa giltiga provresultatet)
ÖS, för den som är behörig till sökt kurs men inte har meriter i någon av de ovan angivna urvalsgrupperna. Särskiljning sker genom lottning inom gruppen, om samtliga övriga urvalsgrupper saknar reserver. Här hamnar t ex sökande med grundläggande behörighet genom reell kompetens eller undantag.
 
Utländska behörighetsgivande gymnasiala betyg räknas om och placeras i grupp BI och/eller BII.

Urval med platsgaranti (PG)

Platsgaranti gäller för den som uppfyllt alla behörighetskrav och gjort anmälan senast angiven sista anmälningsdag. För fortsättnings- och påbyggnadskurser med platsgaranti tillämpas villkorlig antagning för dem som anmälningsterminen läser på behörighetsgivande kurs.

Akademiska poäng i aktuellt ämne (APÄMN)

Denna urvalsmodell används enbart till vissa fristående kurser på grundnivå. Sökande som ingår i urvalsgruppen APÄMN meritvärderas på antalet redovisade akademiska poäng (1-225) i aktuellt ämne, godkända fram till och med sista anmälningsdag. Vad som är aktuellt ämne kan skilja sig mellan olika fristående kurser som tillämpar denna urvalsmodell. Informationen om vilket ämne som sökande meritvärderas utifrån framgår på kursens hemsida.

Sökande som har mer än 225 akademiska poäng i aktuellt ämne kommer erhålla maxvärdet 225. Vid lika meritvärde och konkurrens om platserna, tillämpas lottning mellan de sökande.

Villkorlig antagning

Om du läser en behörighetsgivande kurs under anmälningsterminen kan du antas villkorligt. Senast vid upproret måste du då styrka att du uppfyller de särskilda behörighetskraven.

Kontrollera på Dina sidor att den behörighetsgivande kursen överförts till antagning.se. Annars måste du skaffa ett intyg som styrker att du är registrerad på kursen.

Tänk på att du stryks från alla underliggande alternativ i din anmälan om du blir villkorligt antagen. Blir du osäker på om du kan uppfylla villkoret i tid kan du fram till urval 1 stryka kursen från anmälan och flytta upp de underliggande alternativen. Det gör du på Dina sidor på antagning.se.

Att överklaga

Senast tre veckor efter det att du har fått ditt antagningsbesked kan du överklaga beslut om behörighet samt avslag vid prövning av reell kompetens och undantag till Överklagandenämnden för högskolan. Beslut meddelas i antagningsbesked 1 och 2. Om du vill överklaga ett beslut ska du i ett brev ange vad i beslutet du vill få ändrat, vilka skäl du har och vilket universitet/högskola överklagandet gäller.

Läs om urval, antagning och överklagan på antagning.se