02 november 2015

Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet kommer även i år ut som nummer ett i Vetenskapsrådets bibliometriska mätningar. De ligger till grund för fördelning av delar av de statliga forskningsanslagen.
Även förra året kom LiU ut som nummer ett, men i år drar LiU ifrån ytterligare. Det bibliometriska indexet för utbildningsvetenskap hamnar för LiU på 225,8 (förra året 193,8). Nummer två, Stockholms universitet, har ett index på 161,2 (förra året 159,2), följt av Göteborgs universitet på 143,6 (förra året 117,7).

– Vårt långsiktiga arbete med att skapa stabilitet i forskningsfinansieringen till våra forskningsmiljöer ger utdelning. Trots att vi har en mycket lägre tilldelning av fakultetsanslag än universitet som Stockholm och Göteborg, kommer vi bättre ut i dessa mätningar. Det tyder på att vi har många duktiga medarbetare som lyckas publicera sig, och attrahera både externa anslag och citeringar, kommenterar professor Andreas Fejes, prodekan vid Utbildningsvetenskap (bilden).

Publicerad 2015-11-02

Taggar