Här hittar du de senast reviderade utbildningsplanerna till program inom Utbildningsvetenskap tom 2017. Utbildningsplaner from 2018 finns på liu.se/studieinfo

Folkhögskollärarprogrammet (antagna fr.o.m. vt 2017) (pdf)
Folkhögskollärarprogrammet (antagna före vt 2017) (pdf)
Förskollärarprogrammet (pdf)
Grundlärarprogrammet (pdf)
Intercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change (pdf)
Intercontinental Utbildningsplan - 20150831 (pdf)
Kompletterande pedagogisk utbildning KPU (pdf)
Lärarprogrammet i Norrköping antagna H01 rev 060516 (pdf)
Lärarprogrammet i Norrköping antagna H02 rev 060516 (pdf)
Lärarprogrammet i Norrköping antagna H03 H04 rev 060516 (pdf)
Lärarprogrammet i Norrköping antagna H05 rev 060516 (pdf)
Lärarprogrammet i Norrköping antagna Ht2006 (pdf)
Lärarprogrammet vid LiU antagna HT 2007 (pdf)
Lärarprogrammet vid LiU, antagna from ht2009 (pdf)
Lärarutbildning 90 hp (pdf)
Magisterprogram i miljö- och utomhuspedagogik, antagna ht-14 (pdf)
Magisterutbildning i pedagogiskt arbete (pdf)
Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området, antagna 2012-2013 (pdf)
Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området, antagna ht-14 (pdf)
Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området, antagna ht-17 (pdf)
Outdoor Environmental Education and Outdoor Life (pdf)
Speciallärarprogrammet (pdf)
Specialpedagogprogrammet (pdf)
Speclalärare, inriktning Matematikutveckling , inriktning Språk‐ skriv och läsutveckling samt utvecklingsstörning genom Lärarlyftet II (pdf)
Utbildning av speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet II (pdf)
Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) (pdf)
Yrkeslärarprogrammet (pdf)
Ämneslärarprogrammet (pdf)