Nu är det dags för val till bland annat fakultetsstyrelse vid Medicinska fakulteten för perioden 2018-2020. 
Valberedningen för Medicinsk fakulteten är utsedd och består av Carl Johan Östgren (ordförande), Maria Engström, Charlotta Enerbäck, Mikael Sigvardsson, Ghassan Mourad, Åsa Larsson Ranada, Ditte Pehrsson Lindell (Region Östergötland) och Paulina Guillén (adjungerad, studeranderepresentant).

Valen avses ske genom elektroniskt valförfarande och själva valperioden beräknas pågå
4-16 oktober. Valberedningen har påbörjat sitt arbete och önskar få in nomineringsförslag som även kan omfatta representanter i nuvarande fakultetsstyrelse.

Vem är möjlig att nominera som ledamot eller suppleant i fakultetsstyrelsen? Det ska vara personer som senast 30 dagar före valet är anställda vid LiU och som till minst 40 % utför arbete inom styrelsens ansvarsområde. Anställningarna ska avse arbete på minst halvtid och gälla tills vidare eller för en bestämd tid, inte kortare än två år.

Nomineringarna (gärna med någon typ av motivering) skickas till valberedningens ordförande Carl Johan Östgren (carl.johan.ostgren@liu.se) senast fredag 2 juni.