För vem?

Alumnnätverket

LiU Alumni är ett nätverk som är öppet för alla som har studerat och tagit minst 7,5 högskolepoäng (hp) vid Linköpings universitet samt doktorander. Medlemskapet i Linköpings universitets alumninätverk är kostnadsfritt. Alumniverksamheten vid Linköpings universitet syftar till att bygga och bibehålla en ömsesidig relation med alumnerna.

Evenemang

När du anmäler dig till ett evenemang samtycker du till att de personuppgifter som du anger i anmälan till detta evenemang får behandlas av Linköpings universitet. Linköpings universitet behandlar dina personuppgifter med ändamålet att vi ska kunna skicka relevant information till dig inför evenemanget, samt för att kunna följa upp och utvärdera det.

Behandling av dina personuppgifter

För att LiU Alumni ska kunna bedriva alumniverksamhet måste vi lagra och bearbeta personuppgifter om dig.

När du ansöker om medlemskap i nätverket behöver vi  ditt namn och personnummer, alternativt ditt tillfälliga personnummer, för att kunna kontrollera i Ladok att du kvalificerar dig som medlem. Om du har tagit minst 180 hp eller examen kommer uppgifter om dig från din studietid vid Linköpings universitet inklusive din postadress, telefonnummer samt studentmejl att hämtas från Ladok. Vi gör regelbundet adressuppdateringar via SPAR (Statens personadressregister), för att säkerställa att uppgifterna om dig är korrekta och uppdaterade. Vi behöver även samla in och spara din aktuella e-postadress för att du ska kunna bli medlem och för att vi ska kunna skicka relevant information till dig enligt de preferenser du har angett.

Du kan frivilligt lämna in alternativt uppdatera uppgifter om telefonnummer och postadress samt arbetsgivare, som vi i så fall sparar tillsammans med uppgifterna ovan. 

Som medlem i LiU Alumni godkänner du att:

  • Linköpings universitet får samla in och behandla personuppgifter om dig som du lämnar om dig själv.
  • Linköpings universitet får göra medlemsutskick till angiven e-postadress och hemadress samt kontakta dig per telefon, enligt de preferenser som du har angett.
  • Alumnadministratörerna vid Linköpings universitet får göra noteringar som har att göra med de kontakter Linköpings universitet har med dig i syfte att delge dig relevant information.
  • Linköpings universitet får göra sammanställningar av den information du lämnar för statistiska ändamål.

Dina personuppgifter sparas i databasen tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt godkännande och be oss att upphöra att behandla dina personuppgifter. Du kontaktar då alumni@liu.se.

När du har bett oss att upphöra att behandla dina personuppgifter har du rätt till att få dina uppgifter raderade.

Du har rätt att när som helst få ut all den information som finns registrerad om dig.

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om du anser att de är felaktiga.

Vem kan se dina uppgifter?

Ditt personnummer visas för administratörer vid universitetet som arbetar med alumniverksamheten.

Dina uppgifter (ej personnummer) kan komma att lämnas ut till andra medlemmar i LiU:s alumnnätverk i syfte att bedriva alumnverksamhet och i enlighet med dina preferenser.

I förekommande fall, t ex internationella evenemang, kan dina personuppgifter komma att delas med svenska ambassader utanför Sverige.

Vi säljer inte medlemsinformation vidare till tredje part.

Allmän information om personuppgiftsbehandling

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig är Linköpings universitet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller i övrigt utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via registrator@liu.se eller 013-28 10 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@liu.se eller via registrator. Postadressen är Linköpings universitet, 581 83 Linköping.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

Frågor

Har du synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta alumni@liu.se

LiU:s integritetspolicy

Mer om alumniverksamheten

Taggar