Walk the Talk - Biogas

Att gå från ord till handling - to Walk the Talk - är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the talk - på både på Campus Valla och Norrköping.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt. Ta del av utställningen genom att följa kartans punkter på respektive Campus. Karta över Walk the Talk - stationen Biogas, Campus Valla.Karta över Walk the Talk - stationen Biogas, Campus Valla. Foto LiU-Tryck

Översiktskarta med koordinater

Biogas

På Linköpings universitet har vi sedan mitten av 90-talet haft som målsättning att köra våra bilar enbart på förnyelsebart bränsle och/eller el. Det målet uppnåddes under 2014. 

Målet uppnåddes genom att ha bilar som kan köras på bioetanol, biogas och el. Sedan 2004 har LiU köpt allt fler biogasbilar till sin bilpark. Även andelen bioetanolfordon har ökat, bioetanol är också ett bränsle i balans med det naturliga kretsloppet.

Plats: Campus Valla, A-huset - Gods och transport

Biogas bidrar inte till att förstärka växthuseffekten.

Kol och olja som vi hittar under jord är kol som renats bort från atmosfären för miljontals år sedan. När vi pumpar eller gräver upp det här kolet och bränner det släpper vi ut koldioxid i atmosfären och halten ökar. Vilket leder till en kraftigare växthuseffekt och till ett varmare klimat. Biogas, däremot, tillverkas av avfall, växter och djur som levat NU och som på olika sätt bundit in NUTIDENS koldioxid från atmosfären i sina kroppar eller växtdelar. De tillhör därmed ett kretslopp som skulle vara i balans – lika mycket kol tas upp av växterna som frigörs när växter och djur dör och djuren andas – om vi inte släppte ut det fossila kolet.

Våra LiU-bilar

På LiU använder vi miljöbil.
En av LiU:s miljöbilar Anna Nilsen

Biogas i våra LiU-bilar

En del hävdar att varken biogas, etanol eller el är riktigt ren eller klimatriktig. Det stämmer delvis – beroende på hur dessa drivmedel produceras så kan det under produktionen användas så mycket fossila bränslen att klimatnyttan med dem kraftigt försämras. Värst är kanske elen som i stora delar av Europa produceras i koleldade kraftverk. Ändå – biogas är idag det fordonsbränsle som är allra bäst ur miljösynpunkt och den biogas som produceras i Linköping har mycket bra miljöprestanda. Därför tänker vi fortsätta använda biogas i våra LiU-bilar!

Läs mer om Svensk Biogas.

Forskningsområdet Biogas på LiU

Walk the Talk