Att gå från ord till handling - to Walk the Talk - är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the talk - på både på Campus Valla och Norrköping.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt.

Biogas

Gröna mil med LiU-bil

Plats: Campus Valla, Parkeringen vid A-huset

Visste du att majoriteten av LiU:s bilar körs på förnyelsebara drivmedel? Biogas utvinns från exempel matrester eller organiska restprodukter från industrier. Fördelen med biobränslen är att de ingår i ett naturligt kretslopp och inte påverkar växthusgaseffekten vid förbränning. Vårt matavfall kan på så vis bidra till grönare mil. 

Karta som visar stationen biogas (LiU:s karttjänst Mazemap)

Våra LiU-bilar

På LiU använder vi miljöbil.
En av LiU:s miljöbilar Anna Nilsen

Biogas i våra LiU-bilar

En del hävdar att varken biogas, etanol eller el är riktigt ren eller klimatriktig. Det stämmer delvis – beroende på hur dessa drivmedel produceras så kan det under produktionen användas så mycket fossila bränslen att klimatnyttan med dem kraftigt försämras. Värst är kanske elen som i stora delar av Europa produceras i koleldade kraftverk. Ändå – biogas är idag det fordonsbränsle som är allra bäst ur miljösynpunkt och den biogas som produceras i Linköping har mycket bra miljöprestanda. Därför tänker vi fortsätta använda biogas i våra LiU-bilar!

Läs mer om Svensk Biogas.

Forskningsområdet Biogas på LiU

Walk the Talk