Walk the talk

Att gå från ord till handling - Walk the Talk är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the talk - både på Campus Valla och Campus Norrköping.

Linköpings universitet har enligt den internationella studentbarometern under flera år utnämnts som det universitet i världen med mest "eco-friendly attitude". LiU:s höga ranking är resultatet av den framgångsrika forskning som finns vid LiU inom miljöområdet samt ett mycket aktivt arbete med miljöförbättrande åtgärder på campusområdena.

För att belysa det framgångsrika miljöarbetet genomförs bland annat utställningen Walk the Talk på Campus Valla och Campus Norrköping tillsammans med Akademiska Hus, Tekniska verken och Klövern. Utställningen utgörs av stationer vid utvalda platser och i byggnader på campusområdena. Stationerna representerar några av de hållbarhets- och energieffektiviseringsåtgärder som bidragit till den höga rankningen.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt.

Karta över utställningen Walk the Talk

Karta över utställningen Walk the Talk på Campus Valla.
Karta över utställningen Walk the Talk på Campus Valla. LiU-Tryck

Walk the talk

Ta del av utställningen genom att följa kartans punkter på respektive Campus. QR-koderna tar dig vidare till en fördjupad information på webben.

Stationer i utställningen

Kontakt