Att gå från ord till handling - Walk the Talk är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att belysa det framgångsrika miljöarbetet genomförs bland annat utställningen Walk the Talk på Campus Valla och Campus Norrköping tillsammans med Akademiska Hus och Corem. Utställningen utgörs av stationer vid utvalda platser och i byggnader på campusområdena.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt.

Karta över utställningen Walk the talk (LiU:s karttjänst Mazemap)

Stationer i utställningen

Dagvatten i universitetsparken, Campus Valla Linköping.

Walk the Talk - Vatten

Att ta hand om dagvatten innebär att investera i miljön och samtidigt bidra till en vacker plats att vistas på. Lär dig mer om hur vattnet renas genom växtligheten i universitetsparken på Campus Valla.

Kopparhammaren 2, Campus Norrköping.

Walk the Talk - Energismarta fastigheter

Att bygga energismarta fastigheter är en viktig del i arbetet med hållbarhet. Linköpings universitet har flera exempel på smarta byggnader som du kan upptäcka genom utställningen Walk the Talk.

En kvinna sitter och i universitetsparken på Campus Valla, Linköpings universitet.

Walk the Talk - Grönt engagemang

Grönt engagemang är ingen bristvara på Linköpings universitet. Kunskap sprids genom både forskare, studenter och personal. Walk the Talk är en del av detta arbete där du också kan hitta vägar till eget engagemang.

Fjärrkyla-stationen vid Campus Valla, Linköpings universitet.

Walk the Talk - Fjärrvärme och kyla

Har du tänkt på hur bra inomhusklimatet är på Linköpings universitet? Det är tack vare ett klimatsmart system för fjärrvärme och fjärrkyla. Genom Walk the talk har Tekniska verken i Linköping samlat information där du lära dig mer om hur det funkar.

På LiU använder vi miljöbil.

Walk the Talk - Biogas

Visste du att Linköpings universitet kör på endast förnyelsebart bränsle och el? Lär dig mer om fördelarna med att biobränslen genom utställningen Walk the talk.

Solpaneler på A-husets tak, Linköpings universitet.

Walk the Talk - Solrevolution

Solenergin tar allt större marknad runt om i världen. Akademiska hur var tidiga att hoppa på den trenden och sammanlagt genereras nu 515 000 kWh/år från solceller runt om universitetsbyggnaderna.

Rengöring med ultrarent vatten.

Walk the Talk - Ultrarent

Kemikalier och miljöfarliga ämnen är dåligt för både miljö och hälsa – ämnen som bland annat finns i rengöringsmedel. Därför städar LiU istället med ultrarent vatten – ett hungrigt vatten som drar till sig smutsen. Det är riktigt miljösmart!

Cyklar vid LiU.

Walk the Talk - Cyklar

Att cykla innebär både att göra en insats för miljön och hälsan. På LiU:s campus finns en vanlig dag ca 3 000 cyklar parkerade samtidigt. För att underlätta för cyklisterna har gröna cykelstationer placerats ut i och med utställningen Walk the talk.

Kontakt