Walk the Talk - Fjärrvärme och kyla

Att gå från ord till handling - to Walk the Talk - är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the talk - på både på Campus Valla och Norrköping.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt. Ta del av utställningen genom att följa kartans punkter på respektive Campus. Karta över Walk the Talk - stationen Fjärrvärme och kyla, Campus Valla.Karta över Walk the Talk - stationen Fjärrvärme och kyla, Campus Valla. Foto LiU-Tryck

Översiktskarta med koordinater

Fjärrvärme och kyla

Klimatsmart fjärrvärme

Bild tagen för utställningen Walk the Talk.Monter som visar anslutning till fjärrvärme vid ingång 19, A-huset på campus Valla. Foto Magnus JohanssonAll vår konsumtion leder till avfall. Energiåtervinning är ett sätt att återvinna avfallet. Genom att använda det som bränsle i ett kraftvärmeverk får vi återvunnen energi som värmer våra hus och ger oss el. Ett smart sätt att hushålla med jordens resurser.

Plats: Campus Valla, A-huset, ingång 19

Är det inte bättre att sopor källsorteras?

Det avfall som eldas är så kallat restavfall. Det är avfall som inte längre går att återanvända eller materialåtervinna eller som av någon anledning inte sorterats ut. Olika material går att återvinna olika många gånger och när det är slutförbrukat så är det bästa alternativet att ta vara på energin istället för att lägga det på deponi.

Statistik visar dessutom att länder som är duktiga på att återvinna energi också är duktiga på att återvinna material.

Varför importerar vi avfall?

I Sverige är vi bra på att återvinna avfall och mindre än en procent läggs på deponi (soptipp). En del länder har inte kommit fullt lika långt och när vi har utrymme hos oss kan de köpa våra miljötjänster. På så sätt bidrar vi både till att minska mängden avfall som läggs på deponi och mängden växthusgaser från deponier.

Dessutom skapar vi i Sverige avfall i andra länder utan att ens märka det. När vi köper från andra länder ger det upphov till avfall och utsläpp där sakerna tillverkas. Så vi kanske har ett ansvar att förbättra situationen globalt.

Energismart fjärrkyla

Plats: Campus Valla, Anläggning för fjärrkyla utanför C-huset

Fjärrkyla är både ett klimat- och energismart system för att skapa behagligt inomhusklimat i till exempel kontor eller serverhallar. Här tas överbliven värme till vara och görs om till kyla. Allt utan att behöva använda miljöfarliga köldmedier och dessutom med mindre mängd el än traditionella kylmaskiner.

Hur funkar det?

Fjärrkyla bygger på samma smarta idé som fjärrvärme – det är effektivare och bättre för klimatet att låta en central klimatanpassad anläggning göra jobbet, istället för många små kylanläggningar.

Tekniken är enkel. Vatten kyls vid energiproducentens anläggningar med hjälp av kylmaskiner och distribueras via ledningsnät ut till varje ansluten fastighet. Här sköter en fjärrkylecentral överföringen av kylan till fastigheten via en värmeväxlare. Från värmeväxlaren pumpas det kalla vattnet ut och fördelas i fastighetens kylutrustning.

Bild tagen för utställningen Walk the Talk.Fjärrkyla-stationen vid Campus Valla, Linköpings universitet. Foto Anna Nilsen

Tekniska verken

Vill du veta mer?

Kontakta Tekniska verken i Linköping på telefonnummer 013-20 80 00 eller e-post: fjarrvarme@tekniskaverken.se.

Forskningsområdet energi

Walk the Talk