Att gå från ord till handling - to Walk the Talk - är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the talk - på både på Campus Valla och Norrköping.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt. Ta del av utställningen genom att följa kartans punkter på respektive Campus. Karta över Walk the Talk - stationen Fjärrvärme och kyla, Campus Valla.Karta över Walk the Talk - stationen Fjärrvärme och kyla, Campus Valla. Foto LiU-Tryck

Översiktskarta med koordinater

Fjärrvärme och kyla

Fjärrvärme

Bild tagen för utställningen Walk the Talk.Monter som visar anslutning till fjärrvärme vid ingång 19, A-huset på campus Valla. Foto Magnus JohanssonPlats: Campus Valla, A-huset, ingång 19

Här skapas positiv energi

Visste du att Linköpings universitet värms upp genom fjärrvärme? I Tekniska Verkens kraftvärmeverk förbränns bland annat ditt hushållsavfall som inte har gått till materialåtervinning, rester från träindustrin med mera. Resurser som annars skulle gå förlorade blir på så sätt till både värme och el.  

Energismart fjärrkyla

Plats: Campus Valla, Anläggning för fjärrkyla utanför C-huset

Fjärrkyla är både ett klimat- och energismart system för att skapa behagligt inomhusklimat i till exempel kontor eller serverhallar. Här tas överbliven värme till vara och görs om till kyla. Allt utan att behöva använda miljöfarliga köldmedier och dessutom med mindre mängd el än traditionella kylmaskiner. Tekniken är enkel. Vatten kyls vid energiproducentens anläggningar med hjälp av kylmaskiner och distribueras via ledningsnät ut till varje ansluten fastighet. Här sköter en fjärrkylecentral överföringen av kylan till fastigheten via en värmeväxlare. Från värmeväxlaren pumpas det kalla vattnet ut och fördelas i fastighetens kylutrustning.

Bild tagen för utställningen Walk the Talk.Fjärrkyla-stationen vid Campus Valla, Linköpings universitet. Foto Anna Nilsen

Tekniska verken

Vill du veta mer?

Kontakta Tekniska verken i Linköping på telefonnummer 013-20 80 00 eller e-post: fjarrvarme@tekniskaverken.se.

Forskningsområdet energi

Walk the Talk