Att gå från ord till handling - to Walk the Talk - är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the talk - på både på Campus Valla och Norrköping.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt. Ta del av utställningen genom att följa kartans punkter på respektive Campus. 

Karta över utställningen Walk the Talk - stationen Ultrarent, Campus Valla.Karta över utställningen Walk the Talk - stationen Ultrarent, Campus Valla. Foto LiU-Tryck

Översiktskarta med koordinater

Ultrarent

Ultrarena toaletter

Plats: Campus Valla, A-huset

Visste du att rengöringsmedel ofta innehåller kemikalier och gifter som är dåliga både för vår hälsa och miljö? På LiU städas därför de sammanlagt ca 1000 toaletter varje dag med ultrarent vatten. Det är vanligt kranvatten som renats från kalk, klor, mineraler, tungmetaller och andra föroreningar genom avjonisering och filtrering. 

Rengöring med ultrarent vatten.Rengöring med ultrarent vatten i A-huset på Campus Valla. Foto Magnus Johansson

Extremt rent vatten löser smutsen

Walk the Talk