Walk the Talk - Ultrarent

Att gå från ord till handling - to Walk the Talk - är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the talk - på både på Campus Valla och Norrköping.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt. Ta del av utställningen genom att följa kartans punkter på respektive Campus. 

Karta över utställningen Walk the Talk - stationen Ultrarent, Campus Valla.Karta över utställningen Walk the Talk - stationen Ultrarent, Campus Valla. Foto LiU-Tryck

Översiktskarta med koordinater

Ultrarent

Vi på LiU har som mål att minimera spridningen av skadliga och hälsoskadliga ämnen från verksamheten. En källa till sådana ämnen är rengöringsmedel som ofta innehåller kemikalier och gifter som är dåliga för både miljö och vår hälsa. På LiU städas varje dag sammanlagt 1000 toaletter därför med framtidens rengöringsmetoder.

Plats: Campus Valla, A-huset

Ultrarent vatten

Ultrarent vatten är vanligt vatten som renats på kalk, klor, mineraler, tungmetaller och andra föroreningar. Rengöringsprocessen förändrar vattnets egenskaper så det blir ”ett hungrigt vatten i obalans” som löser upp och absorberar smuts för att återställa sin egen balans.

Ultrarent vatten utvinns från vanligt kranvatten vilket för att transporter och förpackningar minskar. Likaså minskar också allergiproblem.Rengöring med ultrarent vatten.Rengöring med ultrarent vatten i A-huset på Campus Valla. Foto Magnus Johansson

Extremt rent vatten löser smutsen

Walk the Talk