Att gå från ord till handling - to Walk the Talk - är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the Talk - på både på Campus Valla och Norrköping.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt. Ta del av utställningen genom att följa kartans punkter på respektive Campus.

Walk the Talk - stationen Vatten, Campus Valla. Foto LiU-Tryck

Översiktskarta med koordinater

Dagvatten

Regnvatten som renas på naturlig väg

Plats: Campus Valla, universitetsparken

I Universitetsparken finns inte bara konst utan också ett omfattande system för dagvattenrening. Vatten från tak och hängrännor på fastigheterna runt parken leds via rör ner i dammarna och bäcken. Dammarnas växtlighet renar vattnet på naturlig väg innan det slutligen släpps ut i naturen igen. 
 

Vad är dagvatten?

Dagvatten i universitetsparken, Campus Valla Linköping.

Vad är dagvatten?

Regnvatten avser enbart vatten som kommer från regn. Med dagvatten avses tillfälligt, avrinnande vatten på en markyta eller konstruktion. Dagvatten kan exempelvis bestå av smältvatten, regnvatten och framträngande grundvatten.

Vattenkraft

Från ström till ström

Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus

Fastighetsbranschen står för nära hälften av samhällets totala energianvändning och behöver fortlöpande arbeta med energieffektivisering. Akademiska Hus både kan och vill göra skillnad och som ett av Sveriges största fastighetsbolag är det en självklarhet att agera långsiktigt och hållbart.

I Kåkenhus på Campus Norrköping finns ett stycke kulturhistoria. Under första seklet försåg kraftstationen huset med elektricitet tack vare kraften från Motala ström.

Energi skapar möjligheter. Det gjorde vattenkraften under Norrköpings industriella glansdagar och idag är energi en av våra viktigaste källor till utveckling.

Vattenfall i Motala ström, Campus Norrköping.Vattenfall i Motala ström, Campus Norrköping. Foto: Thor Balkhed

Se filmen på stationen i Kåkenhus och få svar.

Se filmen på stationen i Kåkenhus och få svar.

Filmen är ett samarbete mellan Akademiska hus och Linköpings universitet.

Forskningsområden vid LiU

Walk the Talk