04 October 2020

Fråga barnen om de har utsatts för våld. Och ge dem extra tid. Det var några av de budskap som forskaren Rikard Tordön lyfte på Barnafrids första digitala nätverksträff för elevhälsa den 2 september.

Man and woman discussing in a TV studio.
Rikard Tordön, researcher and psychologist, Maria Schillaci, psychologist and program director at Barnafrid. Ulrik Svedin
Elevhälsopersonal från hela landet deltog i nätverksträffen med temat våld mot barn, som gjordes i samarbete med elevhälsan i Motala kommun. Malin Öhman, elevhälsochef föreläste och diskuterade olika aspekter tillsammans med Poa Samuelberg, psykolog och utredare på Barnafrid. Och moderator var Maria Schillaci, leg. psykolog och tidigare programchef på Barnafrid.
I ett webbsänt samtal med Rikard Tordön som har skrivit en avhandling om barn i samhällsvård beskrev han hur dessa barn behöver extra tid för att lyckas i skolan. Tordöns studier pekar bland annat på att barn i samhällsvård löper större risk att utsättas för våld och övergrepp. Det visar sig också att skolpersonal är betydelsefulla vuxna personer för de här barnen. 
- Vi behöver kartlägga de här barnen mer. Fråga barnen om de har utsatts för våld och ge dem extra tid, konstaterar Rikard Tordön.
 

Contact

Latest news from LiU

A man in a suit holds a green plant in his hand.

LiU involved in a megastudy on climate behaviour

What is the best way to make people behave in a more climate-friendly way? Researchers at Linköping University and Karolinska Institutet have contributed to a worldwide study on this topic.

Nerve damage from cancer treatment can be predicted

Many women treated for breast cancer using taxanes, a type of cytostatic drug, often experience side effects in the nervous system. Researchers at LiU have developed a tool that can predict the risk level for each individual.

Woman in safety helmet.

Her mission is difficult – but fun and achievable

We are in the midst of a tough transition towards more sustainable development. This requires innovation and knowledge, says Marie Trogstam, a LiU alumna who is now head of sustainability and infrastructure at the Confederation of Swedish Enterprise.