Den kanske mest publikt kända delen av Visualiseringscenter C är den så kallade domteatern – en kupolformad biograf för så kallade immersiva upplevelser, där bild och ljud omsluter besökaren.

Foto Sofia Paunovic Domteatern är placerad i den del av kvarteret Kopparhammaren (hus 29) som är en gammal kraftstation. Domteatern har 99 platser spridda över sex rader i kupolen, samt plats för tre rullstolar. 

Kupolen har en skärmstorlek på strax under 300 kvadratmeter, väger cirka 2 500 kg och är upphängd i taket med 14 kedjor. 

Domteatern används för både publika visningar och visualiseringsforskning vilket ställer höga krav på bildkvalité. Den visuella upplevelsen skapas av sex separata projektorer som tillsammans ger en total upplösning på 8K x 8K (dock ca 7K x 7K unika pixlar efter blending). Projektorerna var vid installationen våren 2019 ytterst unika, och innehåller teknik som går under benämningen “6P RGB Laser”. “RGB Laser” innebär att i stället för en traditionell projektor med lampa där vitt ljus används för att projicera en RGB-bild används enskilda röda, gröna och blå lasrar för att generera ljus för bilden. 6P-laserprojektorer är även utvecklade mot 3D/stereoskopiska-applikationer och där används två uppsättningar RGB-laserljus - en för vänster öga och en med något olika våglängder för höger öga. Speciella 3D-glasögon används sedan för att filtrera bort de olika våglängderna och riktar ljuset mot ögat det var avsett för. Fördelarna med denna systemarkitektur är många, men främst är 3D-innehållet ljusare och har ett bredare färgutbud. Varje projektor väger 250 kg och de är externt vätskekylda av separata kylare, en kylare per projektor. Varje kylare väger 100 kg. 

Visualiseringscenter C var först i världen med att använda sig av denna teknik i en domteater. 

Domteatern har ett surroundsystem (7.2 high-end) med professionella högtalare. 

Centrets datorhall innehåller flertalet datorkluster som används för att visa olika typer av innehåll i domen. 

Kluster 1 : "Video" - Det första klustret, inköpt 2018, består av en kraftfull dator per projektor med en NVIDIA Quadro P5000 GPU i varje dator, och hantera framförallt videouppspelning och enklare presentationer i domen. 

Kluster 2 : "Fiskögat" - En kraftfull dator, inköpt 2018, med 6st utgångar via en AMD Radeon Pro WX9100 GPU som kan ta in en applikation och visa den över hela domen. För de fall där applikationen man vill köra inte stödjer att köras över flera datorer. 

Kluster 3 : "Realtid" - Den mest maxade klustret, inköpt 2020, med en donation från NVIDIA som innebar ett NVIDIA Quadro RTX 8000 GPU per dator. Möjliggör att vi kan köra avancerade visualiseringsmjukvaror i realtid och hög upplösning.