Wadströms Exploranation Laboratory vid Visualiseringscenter C är ett semi-publikt forskningslabb som banar väg för både forskning inom teknik och didaktik och därigenom tar fram nya koncept inom visuellt lärande och kommunikation.

Samtidigt tillgängliggörs ännu mer pågående forskning inom centret för besökare, på nya interaktiva sätt. Denna unika forsknings- och läromiljö kommer att ta tillvara på nya pedagogiska möjligheter i takt med den tekniska och pedagogiska utvecklingen. 

Det utvecklas kontinuerligt med stöd av Stig Wadströms Stiftelse, där temat är Exploranation, som är ett begrepp vi myntat för att beskriva hur vi arbetar med förklaring och utforskning i samma visualisering (sammansatt av engelskans explore = utforska, och explain = förklara).  

Open Area 

I denna öppna yta huserar en utställning, öppen varje dag i veckan för besökare, där de kan interagera med visualiseringar utav datamängder som informera dem om hur världen fungerar, och utmaningar vi ställs inför. Nuvarande tema för denna yta är ”klimat och hållbarhet”, där installationer om biologisk mångfald på land och i hav, samt utforskning av mat och uppdrag på Arktis. Men alla samlas framförallt vid den stora globen där man interaktivt kan påbörja sin resa inom de grundläggande förutsättningar och framtidsprognoserna för vårt klimat på jorden. 

Workshop Area 

Här finns en kreativ workshopyta där grupper tillsammans med en guide kan utforska den data som finns i installationerna i den öppna labbmiljön. Kanske kan du bidra till att hitta nya samband i samma data som forskarna använder? Här blir du en del av den revolution som pågår inom visuell forskningskommunikation! Det finns även möjlighet att boka denna yta för konferens och evenemang. 

Simulation Area 

Här hittar du en demonstrationsyta av den senaste tekniken inom simulering. Olika typer av HMDs (VR-headset), såsom Hololens, HTC Vive, Varjo etc, samt olika storlekar på touchskämar m.m. 

Studio Area 

Här kan du tillsammans med en guide prova på och utforska tekniken som gör det möjligt att placera verkliga objekt och människor i virtuella 3D miljöer. Det används för alla typer av innehållsskapande och har förändrat och förenklat produktionsprocesser på ett revolutionerande sätt. Här finns också möjlighet att hålla föreläsningar där du kan demonstrera och presentera virtuellt. 

Mer läsning