Engbloms forskargrupp

Forskning om inflammation och sjukdomskänsla

Vi undersöker de molekylära mekanismer och nervcellskretsar som gör att man mår dåligt om man drabbas av exempelvis inflammatoriska sjukdomar eller depression.

Video
I hjärnan finns kretsar som signalerar belöning och njutning samt kretsar som signalerar bestraffning och aversion. I vanliga fall råder balans mellan dessa kretsar men vid olika sjukdomstillstånd rubbas denna balans. Vid inflammatoriska sjukdomar tar bestraffningskretsarna överhanden. Detta leder till nedstämdhet och sjukdomskänsla vid allt från vanliga åkommor som förkylning och influensa till kroniska tillstånd som ledgångsreumatism och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Vi studerar hur det aktiverade immunsystemet signalerar till hjärnan för att utlösa dessa förändringar i stämningsläge och motivation. Vi undersöker även hur smärta, illamående, depression och neurologiska sjukdomar kan orsaka nedsatt stämningsläge och lidande. Forskningen görs framförallt med hjälp av avancerade genetiska verktyg i möss.