Projektet syftar till att identifiera, analysera och kvantifiera socio-politiska och institutionella faktorer som begränsar potential för utbyggnad av förnyelsebar energiproduktion i såväl Sverige som övriga Europa.

Den tekniska potentialen för sol- och vind är tillräckligt stor för att förse mänskligheten med energi. Potentialen för förnybart kan dock inte reduceras till en teknisk fråga. I detta projekt ska vi identifiera och kvantifiera socio-politiska och institutionella faktorer som begränsar denna potential. Vi ska undersöka hur utbyggnadstätheten för vindkraft i Sverige och övriga Europa kan förklaras av fysiska faktorer såsom väderförhållanden, socio-politiska faktorer exempelvis allmänhetens attityder och institutionella faktorer såsom kvaliteten på politiska institutioner.

Mer specifikt har projektet följande mål:

  1. Att förklara variationen i vindkraftsutbyggnad mellan europeiska subnationella regioner.
  2. Att identifiera, kvantifiera och testa betydelsen av fysiska, socio-politiska och institutionella faktorer för utbyggnaden av vindkraft i Europa

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Luleå universitet. 

Kontakt

Projektledare

Fotografi av Niklas Harring

Niklas Harring

Universitetslektor

  • Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
 
Fotografi av Fredrik Hedenus

Fredrik Hedenus

Professor

  • Institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
 
Fotografi av Simon Matti

Simon Matti

Professor

  • Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Luleå tekniska universitet

Doktorander

Läs mer om FoES