Forskarskola Energisystem

Energy system, powerline, transport

Forskarskola Energisystem (FoES) är en del av Energimyndighetens strategiska satsning inom området ”Energisystemstudier”. Linköpings universitet koordinerar forskarskolan.

Forskarskolans vision är att bidra till att omställningen av energisystemet kan genomföras i en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar riktning med god kunskap grundad på tvärvetenskaplig socioteknisk energisystemforskning.

Forskarskolans syfte är att öka kunskapen och förståelsen om hur energisystemets utveckling beror på samspelet mellan tekniken och det omgivande samhällets regelsystem, politiska beslutsprocesser och olika aktörers intressen och ageranden.

Forskarskolans övergripande mål är att förstärka med kompetens och kunskap såväl inom det hållbara energisystemets olika delar som inom näringsliv, myndigheter, organisationer och akademi.

Forskarskola Energisystem består av tvärvetenskapliga forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan flera universitet och högskolor och en stödstruktur för att hålla samman programmet och stärka det tvärvetenskapliga samarbetet genom exempelvis gemensamma doktorandkurser och seminarier.

Forskarskolan har 10 doktorander från Linköpings universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Mälardalens högskola, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola.

Kontakta föreståndare, forskarstudierektor och administratör

Forskningsprojekt

Programråd

Ordförande: Måns Nilsson, forskningsdirektör på SEI/ Adjungerad professor i Environmental Strategies Research på KTH

Kajsa Ellegård, Professor Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet

Erik Dotzauer, Fortum/Adjungerad professor i processoptimering vid Mälardalens högskola

Yogesh Kumar, Miljöchef, Fastighetsägarna Sverige

Michael Erman, Översiktsplanerare, Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad

Linda Malmén, Regional Samordnare Miljömål och klimat, Länsstyrelsen Östergötland

Thomas Lindhqvist, Adjungerad professor vid Internationella Miljöinstitutet i Lund, IIIEE

Annika Nordlund, Adjungerad professor på Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Ole Jess Olsen, Professor Emeritus, Danmarks Tekniske Universitet

Magnus Kristiansson, Projektledare, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Mari Broman, vice vd och chef affärsområde Bostad, Riksbyggen

Vivian Anette Lagesen, Professor Department of Interdisciplinary Studies of Culture, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Adjungerade:

Mats Söderström, Linköpings universitet

Emina Pasic, Energimyndigheten

Svetlana Gross, Energimyndigheten

Viveca Sjöstedt, Energimyndigheten

Relaterat innehåll

Energiforskning vid LiU