Forskarskola Energisystem

Energy system, powerline, transport

Forskarskola Energisystem (FoES) är en del av Energimyndighetens strategiska satsning inom området ”Energisystemstudier”. Linköpings universitet koordinerar forskarskolan.

Forskarskolans vision är att bidra till att omställningen av energisystemet kan genomföras i en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar riktning med god kunskap grundad på tvärvetenskaplig socioteknisk energisystemforskning.

Forskarskolans syfte är att öka kunskapen och förståelsen om hur energisystemets utveckling beror på samspelet mellan tekniken och det omgivande samhällets regelsystem, politiska beslutsprocesser och olika aktörers intressen och ageranden.

Forskarskolans övergripande mål är att förstärka med kompetens och kunskap såväl inom det hållbara energisystemets olika delar som inom näringsliv, myndigheter, organisationer och akademi.

Forskarskola Energisystem består av tvärvetenskapliga forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan flera universitet och högskolor och en stödstruktur för att hålla samman programmet och stärka det tvärvetenskapliga samarbetet genom exempelvis gemensamma doktorandkurser och seminarier.

Forskarskolan har 10 doktorander från Linköpings universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Mälardalens högskola, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola.

Kontakta föreståndare, forskarstudierektor och administratör
Visa/dölj innehåll

Pågående forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Energiforskning vid LiU
Visa/dölj innehåll