Jordbrukssektorn svarar för närvarande för 13 % av Sveriges utsläpp av klimatgaser, framförallt i form av metan (CH4) och lustgas (N2O). Detta projekt fokuserar på en ny energieffektiv strategi för minskning av dessa utsläpp genom utvinning av CO2, CH4 och N2O direkt från luften, så kallad ”Direct Air Capture” (DAC).

Två kossor på ett fält.Jordbrukssektorn svarar för närvarande för 13 % av Sveriges utsläpp av klimatgaser

Vi kommer att utveckla systemlösningar samt studera avgörande frågeställningar vid tillämpningar av den nya tekniken inom jordbruks- och biogasproduktion.

Metod

Viktig metodik kommer att vara termodynamisk modellering och simulering för den tekno-ekonomiska analysen, tidsdynamisk livscykelanalys (LCA) för utvärdering och optimering av miljöpåverkan, samt intressentintervjuer och policyanalys för att utforska social acceptans och policyincitament.

Det föreslagna tvärvetenskapliga samarbetet mellan KTH, SLU och Uppsala universitet kommer att utveckla och kommunicera värdefull kunskap som inte varit möjlig att ta fram om varje grupp hade arbetat separat.

Projekttid och finansiär

Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår 2020- 2024

 

Kontakta oss

Läs mer om FoES