Evolution av åldrande och könsskillnader - Friberg group

Forskning i vår grupp fokuserar på två fascinerade biologiska fenomen: – åldrande och könsskillnader – och deras intressanta skärningspunkt. För att besvara frågor relaterade till dessa ämnen använder vi oss av modellorganismen Drosophila melanogaster.

Friberg group 2023Friberg group 2023

Evolution och genetik som möjliggör könsskillnader

För att framgångsrikt sprida sina gener till nästa generation ställs hanar och honor inför olika utmaningar. Medan hanar måste övertyga kräsna honor och kämpa mot andra hanar, behöver honor säkra tillräckligt med resurser för att producera metaboliskt dyrbara ägg och ta hand om krävande avkomma. Detta medför att det naturliga urvalet ofta gynnar hanar och honor som använder sig av olika reproduktiva strategier, vilket leder till evolution av könsskillnader. Könsspecifikt selektionstryck har resulterat i några av de allra vackraste och bisarra strukturer som vi hittar i naturen – med påfågelhanes stjärt som det mest klassiska exemplet – men tittar man noga finns könsskillnader i så gott som alla typer av egenskaper (morfologiska, fysiologiska och i inte minst i beteenden).

Medan det är relativt enkelt att förstå att naturen ofta gynnar olika egenskaper hos hanar och honor är det betydligt svårare att förstå hur sådana kan uppstå om man ser på det från ett genetiskt perspektiv. Anledningen till detta är att hanar och honor har så gott som samma gener och arvsmassa. Vi är intresserade av vilka genetiska lösningar som evolutionen använt sig av för att överkomma denna begränsning. Några frågor vi försöker besvara är: Härstammar alla könsskillnader indirekt från en enda könsbestämmande gen? Vilken roll spelar X kromosomen för evolution av könsskillnader? Hur påverkar individers allmäntillstånd (kondition) graden av könsskillnader? För att undersöka dessa och andra relaterade frågor tittar vi främst på gener som uttrycks till olika grad hos hanar och honor.

Evolution och genetik som orsakar åldrande

Att alla levande organismer slutligen åldras och dör är något som vi människor antagligen har funderat på sen den dag vi fick kapacitet att reflektera över dessa frågor. Sedan mer än ett halvt sekel har vi nu ett solitt evolutionsbiologiskt svar på denna fråga, men trots en enorm forskningsinsats vet vi fortfarande förtvivlat lite om genetiken bakom åldrande. Vi är intresserade av vilken typ av mutationer som orsakar åldrande, hur en individs kondition påverkar åldrande, och hur gener för åldrande är fördelade över arvsmassan. För att söka svaren på dessa frågor gör vi olika typer av genetiska experiment.

Evolution och genetik som orsakar könsskillnader i åldrande

Ovan två forskningsteman strålar samman i den en ytterst intressant observationen att hanar och honor hos de flesta arter, inklusive vår egen, lever olika länge och åldras olika snabbt. Hur kommer sig detta? Vi undersöker flera olika hypoteser som kan förklara detta intressanta fenomen.

Våra publikationer hittar du här.

Medlemmar

Tidigare medlemmar

Robert Griffin (PhD-student), now post doc at University of Queensland, AU 
Rebecca Dean (Post doc), now post doc at University College London, UK
Jaime Grace (Post doc), now assistant professor at Bradley University, US
Marios Thoma (Master student)
Élise Biquand (Project student)
Damien Le Gall (Project student)
Marcus Nyberg (Project student)
Jack Maguire-Baxter (placement student)
Aivars Cirulis (Research training), now PhD student at Lund University
Fredrik Dölfors (Research training)
Markus Hiltunen (Research training), now PhD student at Uppsala University
Therese Jonsson (Research training)
Preeti Menon (Research training)
Emma Thoren (Research training)
Balaje Vijayaraghavan (Research training)
Cindy Canton (Research technician)
Ilona Flis (Research technician), now PhD-student at Oxford University, UK
Henrik Lysell (Research technician)
Marie Roth (Technician)
Phoebe Elias (Placement student)
Josephine Thompson (Placement student)
Miruna Dumea (Placement student)
Christopher Kimber (Post doc)
Antonino Malacrinò (Post doc), now post doc at Ohio State University, US

 

Nyheter