Interventions with Data

Syftet med forskningen har varit att tänka igenom nya sätt att närma sig så kallade "stora data", typerna av digitala spår som sociala medier, feedbackformulär, online-transaktioner, spårningsdata, GPS och öppna regeringsdata som för närvarande samlas in och analyseras av regeringar, privata företag och forskare.

På webbsidans engelska version kan du ta del av mer information om projektet och ladda ner rapporter.
Information på engelska

Tema Teknik och social förändring