Sårläkning är en komplex och dynamisk process, som i slutändan resulterar i ett sår som stängts och återgång till normal vävnadsfunktion. Flera olika faktorer kan påverka processen negativt och förhindra att läkningen fortskrider, speciellt bakteriekolonisation och påföljande vävnadsinfektion. Olika typer av modellsystem med olika grad av komplexitet används i dag för att utvärdera potentiella behandlingsmöjligheter. Målet för forskningsprojektet är att utveckla en sårläkningsmodell med hög testkapacitet, för att kunna utvärdera antimikrobiella behandlingsmetoder. Metoden är baserad på human hud som hålls inkubator. Sår skapas i huden, vilka sedan infekteras med olika typer av bakterier. Bakteriemängd, re-epitelialisering och andra delar av sårläkningsprocessen kan följas och övervakas. Modellen innefattar inte systemiska faktorer, men alla celltyper som normalt finns i huden. Den föreslagna sårläkningsmodellen kan komma att bidra med snabb utvärdering av antimikrobbehandling, vilket också kan bidra till klinisk behandling.

KMC