Katastrofmedicin

Katastrofmedicinskt centrum
Foto:Staffan Gustavsson/redakta

Katastrofmedicinsk kunskap är grunden för hälso- och sjukvårdens beredskap vid svåra påfrestningar och allvarliga händelser.

Både individen och samhället kan drabbas av allvarliga störningar vid yttre händelser. Katastrofmedicinsk forskning är kopplad till både vardagssjukvården och omhändertagande, och beredskap för allvarlig händelse.

Forskningen som bedrivs vid Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är tvärvetenskaplig och innebär både katastrofmedicinsk grundforskning och forskning som syftar på att stärka hela traumasystemet. Det innebär forskning på allt från risk och beredskap, skadeplats och vård före sjukhuset till patientomhändertagande och rehabilitering. Ledord för forskningen vid KMC är bredd och tvärvetenskaplighet, med grund i identifierade behov där patienten står i fokus. 

KMC vid Linköpings universitet tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid den medicinska fakulteten, och är ett fristående centrum inom Region Östergötland. KMC ansvarar för kris- och katastrofberedskap på regional nivå i Östergötland.

För mer information besök den här hemsidan.

Fokusområden inom Katastrofmedicin.

Pågående projekt Visa/dölj innehåll

Studentprojekt Visa/dölj innehåll

Är du student och intresserad av att göra projekt på Katastrofmedicinskt centrum? Kontakta forskningkmc@regionostergotland.se

Nyheter Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Forskningsledare

Utvalda publikationer Visa/dölj innehåll

Fredrik Backström, Denise Bäckström, Lin Sadi, Peter Andersson, Andreas Wladis (2019)

World Journal of Surgery Vidare till DOI

Jessica H. Beard, Michael Ohene-Yeboah, Stephen Tabiri, Joachim K. A. Amoako, Francis A. Abantanga, Carrie A. Sims, Paer Nordin, Andreas Wladis, Hobart W. Harris, Jenny Lofgren (2019)

JAMA Surgery , Vol.154 , s.853-859 Vidare till DOI

Bethany Lowndes, Katherine Law, Amro Abdelrahman, Erik Prytz, Carl-Oscar Jonson, Matthew Sztajnkrycer, Hunter Hawthorne, Walter Franz, Renaldo Blocker, M. Susan Hallbeck (2019)

Military medicine , Vol.184 , s.28-36 Vidare till DOI

Susanna Lönnqvist, Johan Junker, Maria Sedell, Erika (Svensson) Nyman, Gunnar Kratz (2019)

PLOS ONE , Vol.14 Vidare till DOI

Måns Muhrbeck, Kaspar Holmgren, Zaher Osman, Johan von Schreeb, Andreas Wladis, Peter Andersson (2019)

World Journal of Surgery , Vol.43 , s.2681-2688 Vidare till DOI

Andreas Wladis, N. Roy, J. Lofgren (2019)

British Journal of Surgery , Vol.106 , s.E14-E16 Vidare till DOI