Katastrofmedicin

Katastrofmedicinskt centrum
Foto:Staffan Gustavsson/redakta

Katastrofmedicinsk kunskap är grunden för hälso- och sjukvårdens beredskap vid svåra påfrestningar och allvarliga händelser.

Både individen och samhället kan drabbas av allvarliga störningar vid yttre händelser. Katastrofmedicinsk forskning är kopplad till både vardagssjukvården och omhändertagande, och beredskap för allvarlig händelse.

Forskningen som bedrivs vid Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är tvärvetenskaplig och innebär både katastrofmedicinsk grundforskning och forskning som syftar på att stärka hela traumasystemet. Det innebär forskning på allt från risk och beredskap, skadeplats och vård före sjukhuset till patientomhändertagande och rehabilitering. Ledord för forskningen vid KMC är bredd och tvärvetenskaplighet, med grund i identifierade behov där patienten står i fokus. 

KMC vid Linköpings universitet tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid den medicinska fakulteten, och är ett fristående centrum inom Region Östergötland. KMC ansvarar för kris- och katastrofberedskap på regional nivå i Östergötland.

För mer information besök den här hemsidan.

Fokusområden inom Katastrofmedicin.

Pågående projekt

Studentprojekt

Är du student och intresserad av att göra projekt på Katastrofmedicinskt centrum? Kontakta forskningkmc@regionostergotland.se

Nyheter

Medarbetare

Forskningsledare

Utvalda publikationer