Livsstil och hälsa hos barn i förskoleåldern

Hälsa

Övervikt och fetma hos barn är fortfarande en global hälsoutmaning. Förskoleåldern (2–5 år) har identifierats som en viktig period för insatser för att förebygga övervikt och fetma och främja goda mat– och rörelsevanor.

I det här projektet bygger vi på våra tidigare fynd från interventionen MINISTOP 1.0. MINISTOP 2.0 syftar till att utvärdera effekten av MINISTOP - en föräldrainriktad app, på hälsosamma levnadsvanor hos barn som rör mat, fysisk aktivitet, skärmtid, sömn och BMI. MINISTOP appen integreras inom barnhälsovården och erbjuds som ett stöd till föräldrar med barn i 2,5 årsåldern.

I projektet görs vi även anpassningar till andra språk (i första omgången: engelska, somaliska, arabiska). Projektet kommer att inkludera ca 300 barn och datainsamlingen har initierats under 2019.