Livsstil och hälsa hos patienter på sjukhus

Hälsa

Många människor lever med kroniska sjukdomar som behöver kontrolleras och behandlas med egenvård. Att ha god förståelse, kunskap och färdigheter om sin sjukdom innebär vinster för både individ och samhälle.

Vi planerar att inkludera individer med hjärt- och kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom och diabetes typ 2. Syftet är att erbjuda möjligheter för patienter att själva övervaka sina sjukdomssymtom, öka sin kunskap om egenvård samt genomföra livsstilsförändring.

Skräddarsydda mHälsa-interventioner anpassade till respektive patientgrupp kommer att utvecklas. Heuristik utvärdering, användartest och fokusgrupper med patienter och hälso- och sjukvårdspersonal kommer att genomföras. En randomiserad kontrollerad studie kommer att genomföras för att utvärdera effekten av interventionerna.