Nanodesign

Nanodesign trangulär graf.

Vår vill skapa kunskap som kommer ändra sättet vi skapar moderna material.

Målet med vår forskning är att på grundläggande nivå förstå det komplexa samspelet mellan materialkemi, atomsammansättning och fysiska egenskaper och utnyttja det samspelet som ett verktyg för att designa och skapa nya tunna filmmaterial på atomnivå.

Mer om vår forskning kan du läsa på vår engelskspråkiga sida.

Publications

2018

2017

2016

2014

Kontakt

Organisation