Nanodesign

Nanodesign trangulär graf.

Vår vill skapa kunskap som kommer ändra sättet vi skapar moderna material.

Målet med vår forskning är att på grundläggande nivå förstå det komplexa samspelet mellan materialkemi, atomsammansättning och fysiska egenskaper och utnyttja det samspelet som ett verktyg för att designa och skapa nya tunna filmmaterial på atomnivå.

Mer om vår forskning kan du läsa på vår engelskspråkiga sida.

Publications

2020

Víctor Gervilla, Mohammad Zarshenas, Davide Giuseppe Sangiovanni, Kostas Sarakinos (2020) Anomalous versus Normal Room-Temperature Diffusion of Metal Adatoms on Graphene The Journal of Physical Chemistry Letters, Vol. 11, s. 8930-8936 Vidare till DOI

2019

Georgios Almyras, Davide Giuseppe Sangiovanni, Kostas Sarakinos (2019) Semi-Empirical Force-Field Model For The Ti1-XAlXN (0 ≤ x ≤ 1) System Materials, Vol. 12, Artikel 215 Vidare till DOI

2018

Viktor Elofsson, Georgios Almyras, Bo Lü, Magnus Garbrecht, Robert Boyd, Kostas Sarakinos (2018) Structure formation in Ag-X (X = Au, Cu) alloys synthesized far-from-equilibrium Journal of Applied Physics, Vol. 123 Vidare till DOI

2017

Bo Lü, Laurent Souqui, Viktor Elofsson, Kostas Sarakinos (2017) Scaling of elongation transition thickness during thin-film growth on weakly interacting substrates Applied Physics Letters, Vol. 111, Artikel 084101 Vidare till DOI

2016

Viktor Elofsson, Georgios Almyras, B. Lu, Robert Boyd, Kostas Sarakinos (2016) Atomic arrangement in immiscible Ag-Cu alloys synthesized far-from-equilibrium Acta Materialia, Vol. 110, s. 114-121 Vidare till DOI
Viktor Elofsson (2016) Nanoscale structure forming processes: Metal thin films grown far-from-equilibrium
Kostas Sarakinos, Grzegorz Greczynski, Viktor Elofsson, Daniel Magnfält, Hans Högberg, Björn Alling (2016) Theoretical and experimental study of metastable solid solutions and phase stability within the immiscible Ag-Mo binary system Journal of Applied Physics, Vol. 119, s. 095303- Vidare till DOI

2014

Viktor Elofsson, M. Saraiva, Robert Boyd, Kostas Sarakinos (2014) Double in-plane alignment in biaxially textured thin films Applied Physics Letters, Vol. 105, s. 233113- Vidare till DOI

Kontakt

Medarbetare

Organisation