Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) forskar vi och utbildar studenter inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori och modellering. 

Om IFM
Visa/dölj innehåll

Hur allting började 

Foto Thor BalkhedIFM, Institutionen för fysik, kemi och biologi, är en av Linköpings universitets ursprungliga institutioner. Den grundades 1969 under namnet Institutionen för Fysik och Mätteknik, i samband med tillkomsten av Linköpings tekniska högskola. Vid starten omfattade institutionen IFM ett trettiotal anställda och tre professorer. 

Verksamheten idag

Idag bedriver vi här forskning inom områdena biologi, kemi, materialfysik, teori och modellering samt tillämpad fysik. Vi är värd för två multidisciplinära forskarskolor Forum Scientium och Agora Materiae, samt ett antal större forskningsprojekt och Foto Anna Nilsen centrumbildningar som CeNano, centrum för nanovetenskap och nanoteknologi, Biosensor and Bioelectronics Centre samt SIMARC, Swedish Interdisciplinary Magnetic Resonance Centre.
 
Även om forskningen dominerar vår verksamhet, är undervisningen inom grundutbildningen omfattande. Varje år ger vi mer än 200 kurser inom civil- och högskolegenjörsutbildningarna, kandidat- och masterutbildningarna inom fysik, kemi och biologi, Tom Lindström, docent i teoretisk biologi, främsta tillämpad modellering, ssk inom områdena ekologi och epidemiologi. Forskningsintressen i skärningspunkten mellan biologiska processer, statistik, matematik och beräkning. Ofta involverar projekt bayesianska analyser av strukturerade data. Tom Lindström,  theoretical biologist with an affinity for applied modeling, primarily within the fields of ecology and epidemiology. Research interests lie at the intersection of biological processes, statistics, mathematics, and computation. More often than not, projects involve Bayesian analyses of structured data. Foto Charlotte Perhammarlärarutbildningsprogrammen, tekniskt/naturvetenskapligt basår, samt fristående.

Våra finansiärer 

Vår stora expansion inom forskningen har varit möjlig tack vare generösa forskningsanslag från externa forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet VR, Strategiska Forskningsstiftelsen SSF, VINNOVA, Formas och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Till detta kommer också i ökande utsträckning forskningsanslag från EU:sXiongyu Wu, IFM, tillsammans med student. Foto Anna Nilsen ramprogram. Materialforskningsverksamheten har erhållit ett antal stora bidrag som strategiskt viktig och excellent miljö: VR Linnaeus Center LiLi-NFM, Vinnova Excellence center FunMat, SSFs strategiska forskningscenter MS2E och regeringens strategiska forskningsanslag för materialforskning AFM.

Forskning vid IFM
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildningar vid IFM
Visa/dölj innehåll

Forskarskolor
Visa/dölj innehåll

Mer om IFM
Visa/dölj innehåll

Avdelningar
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

E-postadresser

Kontakta registrator: registrator@ifm.liu.se Kontakta administration: info@ifm.liu.se

Besöksadress

Campus Valla, Hus B och Hus F

Postadress

Linköpings universitet
IFM
581 83 Linköping

Institutionsstyrelse
Visa/dölj innehåll

Institutionsledning
Visa/dölj innehåll

Studierektorer
Visa/dölj innehåll

Forskarstudierektor
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Medarbetare

Tillbaka till LiU
Visa/dölj innehåll