Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) forskar vi och utbildar studenter inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori och modellering. 

Hur allting började 

Foto Thor BalkhedIFM, Institutionen för fysik, kemi och biologi, är en av Linköpings universitets ursprungliga institutioner. Den grundades 1969 under namnet Institutionen för Fysik och Mätteknik, i samband med tillkomsten av Linköpings tekniska högskola. Vid starten omfattade institutionen IFM ett trettiotal anställda och tre professorer. 

Verksamheten idag

Idag har Institutionen för fysik, kemi och biologi växt till över 400 anställda, varav cirka 50 professorer och 150 doktorander och forskarstuderande. Utöver det tillkommer ett hundratal besökande forskare varje år från världens alla hörn, och vi har särskilt bra relationer till och utbyten med universitet i Kina och Ryssland.

Vår budget uppgår till över 350 miljoner kronor årligen, och även om den största delen av finansieringen härrör till forskning, så ger vi över 200 kurser varje år.

Våra finansiärer

Xiongyu Wu, IFM, tillsammans med student. Foto Anna NilsenVår stora expansion inom forskningen har varit möjlig tack vare generösa forskningsanslag från externa forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet VR, Strategiska Forskningsstiftelsen SSF, VINNOVA, Formas och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Till detta kommer också i ökande utsträckning forskningsanslag från EU:sramprogram. Materialforskningsverksamheten har erhållit ett antal stora bidrag som strategiskt viktig och excellent miljö: VR Linnaeus Center LiLi-NFM, Vinnova Excellence center FunMat, SSFs strategiska forskningscenter MS2E och regeringens strategiska forskningsanslag för materialforskning AFM.

Kommande evenemang vid IFMVisa/dölj innehåll

29 januari 2021

Digital konferens med NORNDiP - Nordiska nätverket för mångfald inom fysik

kl. 10.00 – 16.30 Online

Nordiska nätverket för mångfald inom fysik, NORNDIP, håller en digital konferens den 29 januari 2021. Professor Helen Dannetun, Linköpings universitet, kommer att moderera en paneldiskussion om att motarbeta trakasserier: "How to work against harassments – from a Nordic perspective”.Talare: Ilona Riipinen, Stockholms universitet “How to reduce the uncertainty in anthropogenic climate forcing?” Angela Saini, vetenskapsjournalist: “Race, Science and Power”.

Kontakt

19 februari 2021

Disputation inom Bioinformatik: Tejaswi Venkata Satya Badam

kl. 09.00 – 12.00 Online via Zoom samt lokal ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping.   

Tejaswi Venkata Satya Badam, från Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin avhandling med titeln "Omic Network Modules in Complex diseases". Opponent är biträdande professor Sergio Baranzini, Department of Neurology vid UCSF, USA. Kontakta Camilla Höglund för länk, camilla.hoglund@liu.se.

Kontakt

26 februari 2021

Disputation - Jimmy Thörnberg: “Synthesis and Characterization of Metal Diboride Thin Filmd” 

kl. 10.15 – 14.30 Online

Jimmy Thörnberg försvarar sin doktorsavhandling “Synthesis and Characterization of Metal Diboride Thin Films” vid Linköpings universitet, Fredag 26 februari, 2021, kl 10.15. För att delta vid disputationen, kontakta anette.frid@liu.se. Opponent: Associate Professor Helmut Riedl, från Christian Doppler Laboratory for Surface Engineering of high-performance Components, och the Institute of Materials Science and Technology, TU Wien. Handledare: Prof. Johanna Rosén, LiU

Kontakt

12 mars 2021

Disputation inom Teoretisk fysik: Joel Davidsson

kl. 15.00 – 18.00 Online via Zoom. Kontakta Therese Dannetun för länk, therese.dannetun@liu.se.

Joel Davidsson, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Color centers in Semiconductors for quantum applications: A high-throughput search of point defects in SiC". Opponent är professor  Giulia Gallo, University of Chicago.

Kontakt

Forskning vid IFMVisa/dölj innehåll

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi bedriver vi forskning inom områdena biologi, kemi, materialfysik, teori och modellering samt tillämpad fysik. 

Anna NilsenVi är värd för två multidisciplinära forskarskolor Forum Scientium och Agora Materiae, samt ett antal större forskningsprojekt och centrumbildningar som CeNano, centrum för nanovetenskap och nanoteknologi, Biosensor and Bioelectronics Centre samt SIMARC, Swedish Interdisciplinary Magnetic Resonance Centre.

Forskargrupper och projekt

Forskarutbildningar vid IFMVisa/dölj innehåll

ForskarskolorVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

Även om forskningen dominerar vår verksamhet, är undervisningen inom grundutbildningen omfattande.

Tom Lindström, docent i teoretisk biologi, främsta tillämpad modellering, ssk inom områdena ekologi och epidemiologi. Forskningsintressen i skärningspunkten mellan biologiska processer, statistik, matematik och beräkning. Ofta involverar projekt bayesianska analyser av strukturerade data. Tom Lindström,  theoretical biologist with an affinity for applied modeling, primarily within the fields of ecology and epidemiology. Research interests lie at the intersection of biological processes, statistics, mathematics, and computation. More often than not, projects involve Bayesian analyses of structured data. Foto Charlotte PerhammarVarje år ger vi mer än 200 kurser inom civil- och högskolegenjörsutbildningarna, kandidat- och masterutbildningarna inom fysik, kemi och biologi, lärarutbildningsprogrammen, tekniskt/naturvetenskapligt basår, samt fristående.

Masterprogram

Grundutbildningsprogram

Populärvetenskapligt om IFMVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Besöksadress

Campus Valla, Hus B och Hus F

Postadress

Linköpings universitet
IFM
581 83 Linköping

InstitutionsledningVisa/dölj innehåll

StudierektorerVisa/dölj innehåll

ForskarstudierektorVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Medarbetare

InstitutionsstyrelseVisa/dölj innehåll