Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) forskar vi och utbildar studenter inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori samt modellering.

Hur allting började 

Foto Thor BalkhedIFM, Institutionen för fysik, kemi och biologi, är en av Linköpings universitets ursprungliga institutioner. Den grundades 1969 under namnet Institutionen för fysik och mätteknik, i samband med tillkomsten av Linköpings tekniska högskola. Vid starten omfattade institutionen IFM ett trettiotal anställda och tre professorer. 

Verksamheten idag

Idag har institutionen för fysik, kemi och biologi växt till över 400 medarbetare, varav cirka 50 professorer och 150 forskarstuderande. Utöver detta tillkommer ett hundratal besökande forskare varje år från världens alla hörn. Budgeten uppgår till över 500 miljoner kronor årligen, och även om den största delen av finansieringen härrör till forskning, håller vi över 200 kurser varje år.

Våra finansiärer

Xiongyu Wu, IFM, tillsammans med student. Foto Anna NilsenVår stora expansion inom forskningen är möjlig tack vare generösa forskningsanslag från externa forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet (VR), Strategiska Forskningsstiftelsen (SSF), Vinnova, Formas och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Till detta kommer också i ökande utsträckning forskningsanslag från EU:s ramprogram. Materialforskningsverksamheten har erhållit ett antal stora bidrag som strategiskt viktig och excellent miljö: VR Linnaeus Center LiLi-NFM, Vinnova Excellence center FunMat, SSFs strategiska forskningscenter MS2E och regeringens strategiska forskningsanslag för materialforskning AFM.

Läs mer om Funmat via deras sida: FunMat
Läs mer om AFM via deras sida:  AFM

Forskning vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Hanne Løvlie
Vid IFM bedrivs forskning tillsammans med framstående forskare från hela världen. Anna Nilsen

Framstående forskning och värd för forskarskolor och större forskningsprojekt.

Vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedrivs framstående innovativ forskning inom de naturvetenskapliga områdena. 

IFM är även värd för två multidisciplinära forskarskolor - Forum Scientium och Agora Materiae - samt för ett antal större forskningsprojekt och centrumbildningar:  Centrum för nanovetenskap och nanoteknologi (CeNano), Biosensor and Bioelectronics Centre, samt Swedish Interdisciplinary Magnetic Resonance Centre (SIMARC).

Forskargrupper och projekt inom fysik, kemi och biologi

teaserbild Hammarström lab

Hammarström Lab

Alzheimers, galna kor och Skellefteåsjukan. Vi forskar på  kopplingen mellan felveckning av proteiner och sjukdomar så som amyloidos och prionsjukdom.

rör med små bananflugor i

Evolution av åldrande och könsskillnader - Friberg group

Forskning i vår grupp fokuserar på två fascinerade biologiska fenomen: – åldrande och könsskillnader – och deras intressanta skärningspunkt. I vår forskning använder vi oss av modellorganismen Drosophila melanogaster.

Bilden visar vår svarv designad för studier av skikt under bearbetning vid synkrotronljuskällan Petra III i Hamburg

FunMat II

FunMat II är ett andra generationens kompetenscentrum i materialvetenskap. Vi fokuserar på tre områden: funktionella ytor för skärverktyg, bränsleceller och batterier och designar nya material med unika egenskaper.

Utbildning vid institutionen för fysik, kemi och biologi

Grundutbildning vid IFM

Forskningen dominerar verksamheten på IFM, men även undervisningen inom grundutbildningen är omfattande. Varje år håller lärarna vid IFM i mer än 200 kurser inom civil- och högskoleingenjörsutbildningar, kandidat- och masterutbildningar, lärarutbildningsprogram, tekniskt-/naturvetenskapligt basår, samt flertalet fristående kurser.

Grund- och masterprogram vid institutionen för fysik, kemi och biologi

Grundutbildningsprogram inom fysik, kemi och biologi

Två personer i vita skyddskläder i laboratorium

Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp

Programmet i kemisk biologi ger en djup förståelse för biologiska processer, ner på atomär nivå. Skräddarsy proteiner, upptäck sjukdomar och miljöproblem, eller använd naturliga molekyler på ett smartare sätt. Välj kandidat eller civilingenjör.

TB-student i labbet

Civilingenjör i teknisk biologi, 300 hp

Civilingenjörsprogrammet i teknisk biologi ger dig spetskunskaper i bioteknik. Utveckla nya biobränslen, bygg sensorer för sjukdomsdiagnostik eller forska fram material som integreras med levande vävnad för att läka skador. Valbara kurser i e-hälsa.

Civilingenjör Teknisk fysik programbild 6cyyy

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, 300 hp

För att leda utvecklingen i teknikens framkant och lösa riktigt svåra problem krävs avancerad kunskap. Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik och elektroteknik gör dig redo för alla utmaningar inom både näringsliv och akademi.

Kemisk analysteknik

Högskoleingenjör i kemisk analysteknik, 180 hp

Är du noggrann och intresserad av kemi? Med en examen från Sveriges enda högskoleingenjörsprogram i kemisk analysteknik kan du gå rakt ut till jobb i många olika branscher – det är stor brist på personer med din kompetens.

Kemi molekylär design_studenter utomhus

Kemi - molekylär design, kandidatprogram, 180 hp

Vill du lära dig mer om kemins byggstenar och bidra till en hållbar framtid? Då är Kemi – molekylär design programmet för dig. Du får teoretiska och praktiska kunskaper i att designa och analysera molekyler och förstå hur de fungerar.

Biologistudenter på exkursion. Foto: Karolin Storck

Biologi, kandidatprogram, 180 hp

Mer än någonsin behövs biologer som kan förstå konsekvenserna av att villkoren för allt liv förändras i en rasande takt. Kunskap om allt från molekylärbiologi till globala ekosystem är nödvändig om vi ska kunna fatta rätt beslut för framtiden.

Masterprogram

Forskarutbildningar vid institutionen för fysik, kemi och biologi

Forskarskolor vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Artiklar om institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Populärvetenskap och de senaste nyheterna om IFM och dess forskningsområden.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

LiU-teoretiker beräknar egenskaperna hos nya ultra-okomprimerbara, hårda och supraledande material

Det finns en enormt och växande efterfrågan på material som kan stå emot extrema förhållanden, särskilt avancerade hårda och högledande material.

Forskare håller diplom med två personer från en stiftelse

Professor med kärlek för djuren prisas för framstående forskning

Per Jensen vill förstå djurens behov och beteende och forskar för att förbättra villkoren för djur. Nu får han pris för sin banbrytande forskning av Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana.

Kontakta oss

Besöksadress

Campus Valla, B-huset och Fysikhuset 

Postadress

Linköpings universitet
IFM
581 83 Linköping

Institutionsledning

Studierektorer

Forskarstudierektor

Teknisk chef

Medarbetare

Medarbetare

Institutionsstyrelse