Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) forskar vi och utbildar studenter inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori och modellering. 

Hur allting började 

Foto Thor BalkhedIFM, Institutionen för fysik, kemi och biologi, är en av Linköpings universitets ursprungliga institutioner. Den grundades 1969 under namnet Institutionen för Fysik och Mätteknik, i samband med tillkomsten av Linköpings tekniska högskola. Vid starten omfattade institutionen IFM ett trettiotal anställda och tre professorer. 

Verksamheten idag

Idag har Institutionen för fysik, kemi och biologi växt till över 400 anställda, varav cirka 50 professorer och 150 doktorander och forskarstuderande. Utöver det tillkommer ett hundratal besökande forskare varje år från världens alla hörn, och vi har särskilt bra relationer till och utbyten med universitet i Kina och Ryssland.

Vår budget uppgår till över 350 miljoner kronor årligen, och även om den största delen av finansieringen härrör till forskning, så ger vi över 200 kurser varje år.

Våra finansiärer

Xiongyu Wu, IFM, tillsammans med student. Foto Anna NilsenVår stora expansion inom forskningen har varit möjlig tack vare generösa forskningsanslag från externa forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet VR, Strategiska Forskningsstiftelsen SSF, VINNOVA, Formas och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Till detta kommer också i ökande utsträckning forskningsanslag från EU:sramprogram. Materialforskningsverksamheten har erhållit ett antal stora bidrag som strategiskt viktig och excellent miljö: VR Linnaeus Center LiLi-NFM, Vinnova Excellence center FunMat, SSFs strategiska forskningscenter MS2E och regeringens strategiska forskningsanslag för materialforskning AFM.

Kommande evenemang vid IFM
Visa/dölj innehåll

22 september 2020

Disputation inom teoretisk biologi: Usman Akram

kl. 09.00 – 12.00 Online

Usman Akram, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Closing nutrient cycles". Opponent är professor Bob Rees, Scotland´s Rural College. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum online. För mer information, kontakta Uno Wennergren, uno.wennergren@liu.se.

Kontakt

25 september 2020

Disputation inom biomolekylär och organisk elektronik: Tim Cornelissen

kl. 13.00 – 16.00 Online

Tim Cornelissen, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Switching Kinetics and Charge Transport in Organic Ferroelectrics”. Opponent är docent Kamal Asadi, Max Planck Institute for polymer research, Tyskland. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum online. För mer information och länk, kontakta Martijn Kemerink, martijn.kemerink@cam.uni-heidelberg.de.

30 september 2020

Disputation inom elektroniska och fotoniska material: Lei Wang

kl. 10.00 – 13.00 TEMCAS T-byggnaden / Online sänd förfrågan om länk till wendela.yonar@liu.se.

Lei Wang, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Protein Nanomaterials: Functionalization, Self-assembly, and Applications". Opponent är Doktor German Salazar Alvarez, Uppsala Universitet. Disputationen är öppen för allmänheten och tillgänglig online. För mer information, kontakta Niclas Solin, niclas.solin@liu.se. För länk till disputationen, kontakt Wendela Yonar, wendela.yonar@liu.se.

Kontakt

14 oktober 2020

Disputation inom Elektroniska och fotoniska material: Heyong Wang 

kl. 10.00 – 13.00 Online

Heyong Wang, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”High-quality perovskite films for efficient and stable light-emitting diodes”. Opponent är professor Ifor David William Samuel, University of St Andrews, Storbritannien. Disputationen är öppen för allmänheten och sker online. För mer information, kontakta Feng Gao, feng.gao@liu.se.

Kontakt

15 oktober 2020

Disputation inom Sensor- och aktuatorsystem

kl. 10.00 – 13.00 Online

Lingyin Meng, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, försvarar sin avhandling med titeln "Tailoring conducting polymer interface for sensing and biosensing". Opponent är Man Boc Gu, Korea University, Korea. Disputationen är öppen för allmänheten och finns tillgänglig online. För länk till disputationen kontakta Wing Cheung Mak, wing.cheung.mak@liu.se.

Kontakt

Forskning vid IFM
Visa/dölj innehåll

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi bedriver vi forskning inom områdena biologi, kemi, materialfysik, teori och modellering samt tillämpad fysik. 

Anna NilsenVi är värd för två multidisciplinära forskarskolor Forum Scientium och Agora Materiae, samt ett antal större forskningsprojekt och centrumbildningar som CeNano, centrum för nanovetenskap och nanoteknologi, Biosensor and Bioelectronics Centre samt SIMARC, Swedish Interdisciplinary Magnetic Resonance Centre.

Forskargrupper och projekt

Forskarutbildningar vid IFM
Visa/dölj innehåll

Forskarskolor
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Även om forskningen dominerar vår verksamhet, är undervisningen inom grundutbildningen omfattande.

Tom Lindström, docent i teoretisk biologi, främsta tillämpad modellering, ssk inom områdena ekologi och epidemiologi. Forskningsintressen i skärningspunkten mellan biologiska processer, statistik, matematik och beräkning. Ofta involverar projekt bayesianska analyser av strukturerade data. Tom Lindström,  theoretical biologist with an affinity for applied modeling, primarily within the fields of ecology and epidemiology. Research interests lie at the intersection of biological processes, statistics, mathematics, and computation. More often than not, projects involve Bayesian analyses of structured data. Foto Charlotte PerhammarVarje år ger vi mer än 200 kurser inom civil- och högskolegenjörsutbildningarna, kandidat- och masterutbildningarna inom fysik, kemi och biologi, lärarutbildningsprogrammen, tekniskt/naturvetenskapligt basår, samt fristående.

Masterprogram

Grundutbildningsprogram

Populärvetenskapligt om IFM
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Besöksadress

Campus Valla, Hus B och Hus F

Postadress

Linköpings universitet
IFM
581 83 Linköping

Institutionsledning
Visa/dölj innehåll

Studierektorer
Visa/dölj innehåll

Forskarstudierektor
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Medarbetare

Institutionsstyrelse
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll