Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) forskar vi och utbildar studenter inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori och modellering.

Hur allting började 

Foto Thor BalkhedIFM, Institutionen för fysik, kemi och biologi, är en av Linköpings universitets ursprungliga institutioner. Den grundades 1969 under namnet Institutionen för Fysik och Mätteknik, i samband med tillkomsten av Linköpings tekniska högskola. Vid starten omfattade institutionen IFM ett trettiotal anställda och tre professorer. 

Verksamheten idag

Idag har Institutionen för fysik, kemi och biologi växt till över 400 anställda, varav cirka 50 professorer och 150 doktorander och forskarstuderande. Utöver det tillkommer ett hundratal besökande forskare varje år från världens alla hörn.

Vår budget uppgår till över 350 miljoner kronor årligen, och även om den största delen av finansieringen härrör till forskning, så ger vi över 200 kurser varje år.

Våra finansiärer

Xiongyu Wu, IFM, tillsammans med student. Foto Anna NilsenVår stora expansion inom forskningen har varit möjlig tack vare generösa forskningsanslag från externa forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet VR, Strategiska Forskningsstiftelsen SSF, VINNOVA, Formas och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Till detta kommer också i ökande utsträckning forskningsanslag från EU:sramprogram. Materialforskningsverksamheten har erhållit ett antal stora bidrag som strategiskt viktig och excellent miljö: VR Linnaeus Center LiLi-NFM, Vinnova Excellence center FunMat, SSFs strategiska forskningscenter MS2E och regeringens strategiska forskningsanslag för materialforskning AFM.

Kommande evenemang vid IFM

9 juni 2023

Disputation inom materialvetenskap: Sjoerd Stendahl

kl. 09.15 – 13.00 Nobel (BL32), B-huset

Disputation inom materialvetenskap: Rosalia Delgado Carrascon

kl. 10.00 – 14.00 Planck, Fysikhuset

14 juni 2023

Disputation inom tillämpad fysik: Lida Khajavizadeh

kl. 10.15 – 13.30 Planck, Fysikhuset

1 september 2023

Disputation inom materialvetenskap: Xiao Li

kl. 09.15 – 13.04 Planck, Fysikhuset

Forskning vid IFM

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi bedriver vi forskning inom områdena biologi, kemi, materialfysik, teori och modellering samt tillämpad fysik. 

Anna NilsenVi är värd för två multidisciplinära forskarskolor Forum Scientium och Agora Materiae, samt ett antal större forskningsprojekt och centrumbildningar som CeNano, centrum för nanovetenskap och nanoteknologi, Biosensor and Bioelectronics Centre samt SIMARC, Swedish Interdisciplinary Magnetic Resonance Centre.

Forskargrupper och projekt

Forskarskolor

Forskarutbildningar vid IFM

Undervisning

Även om forskningen dominerar vår verksamhet, är undervisningen inom grundutbildningen omfattande.

Varje år ger vi mer än 200 kurser inom civil- och högskolegenjörsutbildningarna, kandidat- och masterutbildningarna inom fysik, kemi och biologi, lärarutbildningsprogrammen, Foto Charlotte Perhammar tekniskt/naturvetenskapligt basår, samt fristående

Masterprogram

Grundutbildningsprogram

Nyheter om IFM

Kontakta oss

Besöksadress

Campus Valla, Hus B och Hus F

Postadress

Linköpings universitet
IFM
581 83 Linköping

Institutionsledning

Studierektorer

Forskarstudierektor

Medarbetare

Medarbetare

Institutionsstyrelse

Tillbaka