Tillgängliga mättekniker

 • Absorptionsspektroskopi
 • Analytisk ultracentrifugering (AUC)
 • Cirkulär dikroism (CD) spektroskopi
 • Differentialskanningskalorimetri (DSC)
 • Dynamisk ljusspridning (DLS)
 • Fluorescensspektroskopi
 • Fluorescensmikroskopi
 • Isotermisk titreringskalorimetri (ITC)
 • Kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi
 • Lågvinkelröntgenspridning (SAXS)
 • Microscale Thermophoresis (MST)
 • Multi-angle static light scattering med gelfiltrering (SEC-MALS)
 • ThermoFluor
 • Stopped-flow-spektrometri
 • Ytplasmonresonans (SPR)

Relaterade instrument/tekniker

 • Datorresurser
 • HPLC
 • FPLC

Tillbaka till ProLinC

Taggar