ProLinC

bild på laboratoriemiljö.

ProLinC, vid Linköpings universitet, finns till för att hjälpa akademiska forskare, främst från LiU, och små- och medelstora företag som behöver karakterisera form och struktur, stabilitet och bindning av och mellan biomolekyler, såsom proteiner, DNA, kolhydrater, lipider och läkemedel.

I vår omfattande instrumentpark kan vi hjälpa er till en fullständig bild av målmolekylernas egenskaper. Baserat på era behov kan vi hjälpa er med design av experiment och val av bästa teknik/instrument. Vi kan också hjälpa till att utföra experimentet, utvärdera data eller utbilda användaren att självständigt utföra alla steg i undersökningen.

  • Små och medelstora företag kan få extra stöd via SMILE.
  • ProLinC är en del av EU-programmet MOSBRI för molekylär biofysik.

 

 

Utrustning/forskningsservice

Nyheter

Alexandra Ahlner gör i ordning ett NMR-prov.

Kemister vill störa gäckande cancerrelaterat protein

Hur tar man reda på hur ett protein ser ut, när det ständigt skiftar form? Det är en av utmaningarna för LiU-forskarna som studerar ett cancerrelaterat protein, MYC. Målet är att lägga grunden för utveckling av cancerläkemedel.

forskare i ett kemilabb

Toppmoderna labb blir tillgängliga för forskare

Forskare inom biomedicin, bioteknik och biomaterial får nu helt nya möjligheter att få tillgång till specialiserad utrustning vid några av de bästa faciliteterna i Europa. LiU är en av 13 noder i MOSBRI, ett nätverk för infrastruktur inom biofysik.

Maria Sunnerhagen

ProLinC del av EU-program för molekylär biofysik

Projektet MOSBRI (Molecular-Scale Biophysics Research Infrastructure) har belönats med 5 miljoner euro och LiU:s anläggning för proteinstudier, ProLinC, har en viktig roll i projektet.

Kontakta oss

Vetenskapligt råd

Relaterad infrastruktur

Organisation