ProLinC

bild på laboratoriemiljö.

ProLinC, vid Linköpings universitet, finns till för att hjälpa akademiska forskare, främst från LiU, och små- och medelstora företag som behöver karakterisera form och struktur, stabilitet och bindning av och mellan biomolekyler, såsom proteiner, DNA, kolhydrater, lipider och läkemedel.

I vår omfattande instrumentpark kan vi hjälpa er till en fullständig bild av målmolekylernas egenskaper. Baserat på era behov kan vi hjälpa er med design av experiment och val av bästa teknik/instrument. Vi kan också hjälpa till att utföra experimentet, utvärdera data eller utbilda användaren att självständigt utföra alla steg i undersökningen.

  • Små och medelstora företag kan få extra stöd via SMILE.
  • ProLinC är en del av EU-programmet MOSBRI för molekylär biofysik.

 

 

Utrustning/forskningsservice

Nyheter

Kontakta oss

Vetenskapligt råd

Relaterad infrastruktur

Organisation