ProLinC

ProLinC (PROtein folding and Ligand INteraction Core facility) vid Linköpings Universitet hjälper forskare att karaktärisera veckning, form, stabilitet och bindning hos biomolekyler så som proteiner, DNA, kolhydrater, lipider och läkemedelskandidater.

Vår breda instrumentpark underlättar för interna och externa användare att använda komplementära tekniker för att ge en full bild av målmolekylernas egenskaper. Baserat på användarens behov och frågeställningar kan vi hjälpa till med att välja ut rätt teknik/instrument, designa experiment, hjälpa till med att utföra experimenten och utvärdera data, eller undervisa användaren till att självständigt utföra experimenten.

Tillgängliga mättekniker

 • Absorptionsspektroskopi
 • Analytisk ultracentrifugering (AUC)
 • Cirkulär dikroism (CD) spektroskopi
 • Differentialskanningskalorimetri (DSC)
 • Dynamisk ljusspridning (DLS)
 • Fluorescensspektroskopi
 • Fluorescensmikroskopi
 • Isotermisk titreringskalorimetri (ITC)
 • Kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi
 • Lågvinkelröntgenspridning (SAXS)
 • Microscale Thermophoresis (MST)
 • Multi-angle static light scattering med gelfiltrering (SEC-MALS)
 • ThermoFluor
 • Stopped-flow-spektrometri
 • Ytplasmonresonans (SPR)

Relaterade instrument/tekniker

 • Datorresurser
 • HPLC
 • FPLC
 • Preparativ ultracentrifug

Medarbetare

Hitta hit/Adress

Den mesta av vår utrustning finns belägen mellan ingång 21 och 23, markplan, B-huset, Campus Valla.

Tillgänglighet

ProLinC tar emot både interna och externa akademiska användare liksom företag. Är du intresserad av att använda våra tjänster, vänligen kontakta anläggningschef, Alexandra Ahlner (alexandra.ahlner@liu.se).

Erkännanden och författarskap

I publikationer resulterande från mätningar gjorde vid vår anläggning, vänligen gör ett lämpligt erkännande av detta i artikeln. Medarbetare vid anläggningen ska ha rätten till medförfattarskap om de har gjort betydande insatser eller om experiment eller analys är av en icke rutinartad natur.