Robotar och kranar

Fjärrstyrda kranar vid APM Terminals Maasvlakte 2, Rotterdam.
Foto: Jonas Öhr

Tillämpningsområdet mekaniska manipulatorer innehåller forskning som involverar olika typer av mekaniska system. De mekaniska systemen kan vara av traditionell industrirobottyp men inkluderar också wirebaserade kransystem.

Forskningen täcker metoder och algoritmer som kan appliceras på hela systemet från lågnivåreglering i drivsystemet till styrning där externa sensorer såsom IMUer inkluderas i återkopplingen. Även optimering och planering ryms i de forskningsproblem som studeras inom området.

Tillämpningsområdet spänner över alla kärnkompetenser inom LINK-SIC med tyngdpunkten på sensorintegration, modellering, identifiering, reglering och optimering. Gemensamt tema för området är system som på något sätt agerar med sin omgivning.

Ett exempel kan vara ett kransystem som på kortast möjliga tid ska hämta en container från en lastbil och lägga den på en lagringsplats i hamnen. Givetvis ska lösningen vara sådan att alla mekaniska och geometriska bivillkor för livslängd och säkerhet är uppfyllda hela tiden. Ett annat exempel kan vara en vek robotarm som ska följa en programmerad bana med hög noggrannhet utan att ha direkta mätningar från verktygspositionen. Utmaningen är då att utnyttja indirekta mätningar från t.ex. en IMU, dynamiskt kopplade mätningar från positionen hos en aktuator och kunskap om modellen för att ta fram ett robust reglerkoncept som uppfyller kravet på noggrannhet.