Sensorfusion

Positionering utförs bland annat med hjälp av mobiltelefoner
David Brohede

Forskningen inom sensorfusion har stor industriell relevans inom områden som till exempel autonoma fordon, samverkan mellan människa - robot och positionering med hjälp av mobiltelefoner.

Målet för forskning inom sensorfusion är att kombinera data från många olika sensorer, till information av bättre kvalitet än vad som kan uppnås med en sensor eller som annars kräver andra kostsamma lösningar.
 
Läs mer om vår forskning på vår engelska sida