SIMARC - Interdisciplinärt centrum för Elektronspinnresonans

Två män vid ett ljusexperiment i laboratorium.
Laborationer med laser i Fysikhuset vid Linköpings universitet. Ulrik Svedin

SIMARC (Swedish Interdisciplinary Magnetic Resonance Center) är ett multidiciplinärt centrum med fokus på Elektronspinnresonans.

SIMARC upprättades 18 november 1998 vid Linköpings universitet. Centret täcker ett brett forskningsområde:

  • Materialvetenskap (elektroniska, fotoniska och spintroniska material etc.)
  • Kemisk fysik, kemi (katalysatorer, fria radikaler, etc.)
  • Strålningsfysik, medicinsk vetenskap (t.ex. retrospektiv, medicinsk strålningsdosimetri)
  • Biokemi, tillämpad fysik (proteindynamik och protein-protein-interaktion, etc.).

För mer information, vänligen se SIMARCs engelskspråkiga sida.
For more information, click for English version on top of this site.