Småskalig solel - drivkraft för förändring 

Bild på solel. Picture on sun energy

Det här projektet syftar till att analysera hur småskalig solelproduktion kan fungera som drivkraft för en mer effektiv och medveten elanvändning i svenska småhus och därigenom bidra både till utvecklingen av ett hållbart energisystem och en hållbar livsstil

I projektet ingår att undersöka i vilken utsträckning hushållen utvecklar strategier för att öka användningen av den egna solelproduktionen och hur elanvändningsmönster förändras efter installation av ett solcellssystem.

Vi ska även analysera hur olika tekniska lösningar kan underlätta egen användning och göra en bedömning av systemnyttan hos egen användning av solelproduktion. Projektet ska kvantifiera faktiska och möjliga förändringar via mätningar och simuleringar. Vidare ska hushållens vardagsaktiviteter kartläggas och analyseras, liksom deras förståelse och inställning till solcellstekniken före och efter installation, och upplevda incitament och hinder. Projektet är tvärvetenskapligt.

Projekt sker i samarbete med Uppsala universitet
Projektets titel: Småskalig solel i byggnader - kraft för förändring i energisystem och vardagsliv
Finansiär: Energimyndigheten 
 

Forskare i projektet

Om institutionen