SMILE - Increasing SME access for Innovation to Large-scale Infrastructures

SMILE vill aktivt inspirera SMEs (Small and Medium Enterprises - små och medelstora företag) inom Life Science Technology i region Östra Mellansverige (ÖMS)* att utnyttja möjligheterna till tillämpningar av nya teknologier. Vi vill göra detta genom att tillgängliggöra akademisk experimentell- och beräkningsinfrastruktur vid LiU via ProLinC och PReSTO.

Förnyelse och utveckling inom Life Science Technology kräver att ny teknik tas i anspråk för att nå ökad förståelse och utveckla lösningar på framtidens problem. SMILE är ett projekt som vill underlätta för regionens småföretagsmiljöer att bli produktiva användare av ny nationell och internationell infrastruktur inom livsvetenskap, speciellt synkrotron/elektron/neutron-resurserna MAX IV & ESS (Lund) och DESY (Hamburg), där utvecklingen just nu är mycket snabb. 

* Sörmlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands och Upplands län

Utveckling

Projektet har följandeIllustration över ÖMS-områdets placering huvudaktiviteter:

  • Utveckling av innovationsfrågeställningar.
  • Pilotprojekt med SME-användare för att testa framtagna innovationsfrågeställningar.
  • Initiering av samverkansnätverk – samverkan och samarbete med regionala aktörer inom och utanför ÖMS* (däribland Interreg-finansierade projektet HALOS).

Möjligheter

Innovationsföretag och SMEs har begränsade möjligheter att göra investeringar i mätinstrument och beräkningskraft som behövs för att utnyttja de ny nationell och internationell infrastruktur inom livsvetenskap, speciellt synkrotron/elektron/neutron-resurserna MAX IV & ESS (Lund) och DESY (Hamburg). Förberedande mätningar är nödvändiga för att få experimenttid i nationell/internationell konkurrens. Prover inom livsvetenskaperna är extra känsliga och provförhållanden behöver noggrant utvärderas innan mätningen, vilket kräver en kombination av olika kostsamma mätutrustningar och expertis. Insamlad data kan behöva utvärderas i avancerade beräkningsmiljöer (superdatorkluster via PReSTO) och med licensierad programvara som många SMEs inte har råd med. Till detta kommer svårigheterna att inom ett SME hålla sig uppdaterad om den snabba kunskapsutvecklingen kring infrastrukturmätningar.

Mål

Ökad innovationskapacitet hos SMEs i ÖMS-regionen* inom området Life Science Technology genom infrastruktur-baserad fördjupad samverkan mellan akademi och näringsliv, och därmed ökade möjligheter till kommersialisering av innovationer och en stark och hållbar tillväxt. 

Introduktion till SMILE

Introduktion till SMILE

Hur kan SMILE hjälpa din forskning?

Tillgänglig infrastruktur

Relaterade infrastrukturer

Nyhetsbrev

SMILE Nyhetsbrev

Kontakt

Contact

smile@ifm.liu.se


SMILE
Linköping University
IFM
SE-581 83 Linköping
Sweden