Hur kommuner kan stimulera ett energieffektivt näringsliv

Teknikupphandling

Målet för detta projekt är att bidra till ökad kunskap kring hur kommuner kan stimulera införandet av energieffektiva åtgärder i företag. Det kan exempelvis göras genom gemensam teknikupphandling för företag med likartade investeringsbehov.

Projektet tar fram generaliserbara och tillämpbara modeller för hur kommuner kan designa företagsnätverk som kan bidra till ökad energieffektivitet i mindre och medelstor industri. En modell bygger på arbetet i Tranås kommun och en annan på erfarenheter från Eskilstuna kommun.

Projektet diskuterar också de hinder och möjligheter som företagen ser till ökad energieffektivisering och vilka typer av råd och stöd de önskar från bl.a. kommuner.

Projektet görs i samverkan med Tranås kommun.
Finansiär: Energimyndigheten

Relaterat innehåll