Junior faculty

Teiksma Buseva

Junior Faculty vid Linköpings universitet är nätverket för framtida forskningsledare. Det tvärfakultetliga Junior Faculty är en arena för kunskapsutbyte och information för postdoktorala forskare och lärare med sikte på docentskap.

Junior Faculty vid Linköpings universitet startade i januari 2007 som ett universitetsgemensamt nätverk för forskare och lärare tidigt i karriären. LiU-Junior Faculty är en arena för forskare som har doktorsexamen men som ännu inte har nått docentnivån. Detta nätverk syftar till att representera och stötta juniora postdoktorala forskare i sin karriär, att hjälpa universitetet stärka kompetensen hos juniora forskare och att förstärka expansionen av forskning.

LiU-Junior Faculty avser skapa en intellektuellt stimulerande arena för att hjälpa yngre forskare i sin karriärutveckling och att tillhandahålla ett tvärvetenskapligt och universitetsgemensamt nätverk som bidrar till att stärka deras självständiga identitet som forskare.

Vår mest synliga aktivitet är månadsseminarierna som anordnas av Junior Faculty Club. Dessa seminarier och workshops täcker ett brett utbud av ämnen som är relevanta för kompetensutveckling och karriärstrategier för juniora forskare. Månadsseminarierna ger också en viktig möjlighet att nätverka med andra från universitetet.

Våra syften

  • Att stärka forskningens ställning vid LiU – både nationellt och internationellt
  • Att skapa ett tvärvetenskapligt nätverk för samarbete mellan forskare
  • Att observera LiU:s ställning i internationellt och nationellt samarbete mellan juniorfakulteter vid andra universitet
  • Att erbjuda en plattform för karriärstöd och intellektuellt utbyte genom workshops, seminarier och mentorskap
  • Att främja ett transparent karriärsystem för forskare vid LiU

Vi finns på sociala medier:

Styrelsen för Junior Faculty

Relaterade organisationer

Mer information på LiU:s intranät

Är du anställd på LiU så hittar du mer information om Junior Faculty på LiU:s intranät - Liunet. Där hittar du även information om forskningsfinansiering och mycket mera.