LiU i siffror

Här hittar du några nyckelsiffror för Linköpings universitet.

Utbildning

 • 32 400 studenter (motsvarar 17 907 helårsstudenter)
  • 19 700 på Campus Valla
  • 5 000 på Campus Norrköping
  • 3 400 på Campus Universitetssjukhuset (US)
  • 6 400 distansstudenter och studenter på andra orter, inklusive Campus Lidingö
(Vissa studenter läser på mer än ett campus.)

 • 120 utbildningsprogram, varav 28 internationella program
 • 550 fristående kurser
 • Utbytesavtal med 400 universitet i 50 länder
 • 1 100 utländska studenter
 • 2 500 examina på grundnivå
 • 3 000 examina på avancerad nivå

Forskning och forskarutbildning

 • 336 professorer
 • 1 200 doktorander
 • 25 licentiatexamina
 • 150 doktorsexamina

Medarbetare

 • 4 100 medarbetare (motsvarar 3 726 årsarbetare)

Ekonomi

 • Intäkter 4 329 miljoner kronor
 • Kostnader 4 150 miljoner kronor

De flesta siffrorna kommer från Linköpings universitets årsredovisning 2020.

 

Årsredovisning, budgetunderlag samt verksamhetsplan för Linköping universitetVisa/dölj innehåll

Årsredovisning

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 februari 2021 att godkänna årsredovisningen för Linköpings universitet avseende budgetåret 2020.

Årsredovisning 2020 i Diva

 

Budgetunderlag

Universitet och högskolor lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. Det ska innehålla en beräkning av såväl intäkter som kostnader i det pågående räkenskapsårets prisnivå och tillämpa samma indelning av verksamheten som används i årsredovisningen.

Linköpings universitets budgetunderlag för 2022-2024 fastställdes av universitetsstyrelsen den 16 februari 2021.

Ladda ner budgetunderlaget 2022-2024 (pdf-fil)

 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen ska ge en gemensam bild av nuläget och vart universitetet vill nå. Som bakgrund till detta görs en omvärldsanalys för att utröna vilka trender och risker som finns samt de förutsättningar och utmaningar som LiU står inför. Verksamhetsplanen ska tydliggöra de övergripande prioriteringarna och satsningarna. I den sista delen av verksamhetsplanen presenteras anslagsfördelningen från regeringen och finansiering av gemensamt verksamhetsstöd.

Linköpings universitets verksamhetsplan för 2022 fastställdes av universitetsstyrelsen den 8 juni 2021.

Ladda ned Verksamhetsplan och budget för 2022 samt plan för 2023-2024 (pdf-fil)

 

LiU i internationella rankningarVisa/dölj innehåll

Fler fakta om Linköpings universitetVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll