LiU i siffror

Här hittar du några nyckelsiffror för Linköpings universitet.

Utbildning

 • 27 000 studenter (motsvarar 17 736 helårsstudenter)
  • 18 120 på Campus Valla
  • 4 880 på Campus Norrköping
  • 3 470 på Campus Universitetssjukhuset (US)
  • 70 på Campus Lidingö
(Distansstudenter och studenter på andra orter tillkommer. Vissa studenter läser på mer än ett campus.)

 • 120 utbildningsprogram, varav 27 internationella program
 • 550 fristående kurser
 • Utbytesavtal med 400 universitet i 50 länder
 • 2 000 utländska studenter
 • 2 410 examina på grundnivå
 • 2 650 examina på avancerad nivå

Forskning och forskarutbildning

 • 315 professorer
 • 600 doktorander
 • 30 licentiatexamina
 • 170 doktorsexamina

Medarbetare

 • 4 000 medarbetare (motsvarar 3 145 årsarbetare)

Ekonomi

 • Intäkter 3 844 miljoner kronor
 • Kostnader 3 806 miljoner kronor

De flesta siffrorna kommer från Linköpings universitets årsredovisning 2017.

Hela Linköpings universitets årsredovisning 2017 


 

LiU i internationella rankningar

Fler fakta om Linköpings universitet