LiU i siffror

Här hittar du några nyckelsiffror för Linköpings universitet.

Utbildning

 • 27 000 studenter (motsvarar 17 400 helårsstudenter)
  • 18 150 på Campus Valla
  • 5 100 på Campus Norrköping
  • 3 360 på Campus Universitetssjukhuset (US)
  • 70 på Campus Lidingö
(Distansstudenter och studenter på andra orter tillkommer. Vissa studenter läser på mer än ett campus.)

 • 120 utbildningsprogram, varav 25 internationella program
 • 550 fristående kurser
 • Utbytesavtal med 500 universitet i 50 länder
 • 2 000 utländska studenter
 • 2 400 examina på grundnivå
 • 2 700 examina på avancerad nivå

Forskning och forskarutbildning

 • 330 professorer
 • 700 doktorander
 • 50 licentiatexamina
 • 200 doktorsexamina

Medarbetare

 • 4 000 medarbetare (motsvarar 3 588 årsarbetare)

Ekonomi

 • Intäkter 3 734 miljoner kronor
 • Kostnader 3 762 miljoner kronor

De flesta siffrorna kommer från Linköpings universitets årsredovisning 2016.

Hela Linköpings universitets årsredovisning 2016

LiU i internationella rankningar

 

Fler fakta om Linköpings universitet