LiU i siffror

Här hittar du några nyckelsiffror för Linköpings universitet.

Utbildning

 • 32 000 studenter (motsvarar 17 907 helårsstudenter)
  • 21 400 på Campus Valla
  • 5 500 på Campus Norrköping
  • 3 900 på Campus Universitetssjukhuset (US)
  • 2 100 distansstudenter och studenter på andra orter, inklusive Campus Lidingö
(Vissa studenter läser på mer än ett campus.)

 • 120 utbildningsprogram, varav 27 internationella program
 • 550 fristående kurser
 • Utbytesavtal med 400 universitet i 50 länder
 • 2 400 utländska studenter
 • 2 200 examina på grundnivå
 • 2 700 examina på avancerad nivå

Forskning och forskarutbildning

 • 300 professorer
 • 1 200 doktorander
 • 40 licentiatexamina
 • 140 doktorsexamina

Medarbetare

 • 4 000 medarbetare (motsvarar 3 156 årsarbetare)

Ekonomi

 • Intäkter 4 036 miljoner kronor
 • Kostnader 3 881 miljoner kronor

De flesta siffrorna kommer från Linköpings universitets årsredovisning 2018.

Hela Linköpings universitets årsredovisning 2018

 

LiU i internationella rankningar
Visa/dölj innehåll

Fler fakta om Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll