11 juni 2024

Under till exempel sommarmånaderna kan det i perioder vara låg aktivitet och närvaro i laboratorier och verkstäder. Inför sådana perioder finns det en del som är bra att tänka på och en del åtgärder man behöver genomföra.

Labbsäkerhet