Min undervisning följer huvudsakligen ett elektronikspår inom datateknikprogrammet med kurser såsom Datorteknik, Datorkonstruktion och Konstruktion med mikrodatorer. Jag undervisar även i kursen Datorteknik och realtidssystem.

Organisation