Institutionen för systemteknik (ISY)

Vid Institutionen för systemteknik bedriver vi forskning och utbildning inom ämnet elektro- och systemteknik, vilket omfattar fyra grundutbildningsområden och sju forskningsområden. Ett stort fokus ligger på samverkan och stora industrisamarbeten.

Institutionen för systemteknik grundades 1969 och har sedan dess aktivt bidragit till den tekniska utvecklingen i samhället. Ett flertal nya, framgångsrika företag har sitt ursprung här. Institutionens forskning har även påverkat den etablerade industrin, särskilt genom våra doktorander som nu arbetar där.

Många av våra tidigare studenter använder kunskaper från sina ingenjörsutbildningar för att introducera nya och aktuella metoder i arbetslivet. Detta är resultatet av vår starka betoning på samverkan mellan grundutbildning, forskning och forskarutbildning, samt stora industrisamarbeten.

På Institutionen för systemteknik vid Linköpings universitet är vi nästan 200 medarbetare som är utspridda över åtta avdelningar. Våra kurser ges till fler än 3 000 studenter varje år.

Nyheter och aktuella händelser vid ISY

AI-genererad bild med robot som försöker skriva ordet säkerhet.

02 februari 2024

Hur kan AI göras säker och användas för att skapa säkerhet?

Nyligen hölls ett heldagsseminarium om AI och Säkerhet vid Linköpings universitet. Seminariet arrangerades av SWECA i samarbete med bland annat Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland och Polisen.

Mingel vid ELLIITs kickoff för infrastrukturerna vid Linköpings universitet.

26 januari 2024

En frukost för att ytterligare utöka samarbeten

Nyligen arrangerade ELLIIT en kickoff för de fyra forskningsinfrastrukturer som man finansierar vid Linköpings universitet.

ELLIIT Joint Autonomous Systems Lab in Linköping and Lund visar upp självkörande robot i Visionen.

11 december 2023

Universitetsstyrelsen på studiebesök i Visionen

I december 2023 var universitetsstyrelsen på besök hos Institutionen för systemteknik (ISY). I forskningsarenan Visionen visades exempel på Linköpings universitets viktiga roll i teknik- och samhällsutvecklingen.

Forskning och forskarutbildning vid ISY

Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom områdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Forskningsverksamheter

Forskningsarenan Visionen

Visionen är en toppmodern forskningsarena som erbjuder en unik miljö för experimentell forskning och undervisning.

Elbilar som laddas vid en laddstolpe

Laddinfrastruktur och elnät

Elektrifieringen av samhället har påbörjats och förväntas accelerera i en allt snabbare takt för att klara av miljömålen. För att åstadkomma en elektrifierad fordonsflotta behövs laddinfrastruktur som är resurseffektiv.

Arvind Balachandran, doktorand vid Avdelningen för fordonssystem läser av ett oscilloskop.

Energilagring

Energilagring handlar om att designa och optimera system för att utnyttja batteri och bränsleceller på bästa sätt. Vår forskning syftar till att designa energilagringssystem som utnyttjar batteri eller bränsleceller optimalt på ett säkert sätt.

Samverkan och stora industrisamarbeten

Utbildning och kurser vid ISY

Grundutbildning

Institutionen för systemteknik erbjuder cirka 120 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

ISY:s kurser läses främst av studenter vid civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik (Y), Datateknik (D) och Informationsteknologi (IT). Även studenter från andra civilingenjörsprogram, högskoleprogrammen och de internationella masterprogrammen läser kurser vid ISY.

Kurser vid ISY

Se lista på aktuella grundutbildningskurser som ges vid Institutionen för systemteknik (ISY). De flesta av kurserna har inslag av praktiska, ingenjörsmässiga moment, allt från laborationer till kompletta konstruktionsprojekt.


Kurser vid ISY

Utbildningsprogram där ISY är delaktiga

Civilingenjör Teknisk fysik programbild 6cyyy

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, 300 hp

För att leda utvecklingen i teknikens framkant och lösa riktigt svåra problem krävs avancerad kunskap. Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik och elektroteknik gör dig redo för alla utmaningar inom både näringsliv och akademi.

Högskoleingenjör elektronik_studenter pluggar utomlands

Högskoleingenjör i elektronik, 180 hp

Som högskoleingenjör i elektronik har du en solid och användbar kunskap om hur elektronik fungerar och kan användas i smarta lösningar för digitala och analoga system. Du kan arbeta med fysisk elektronik, mätinstrument och logikanalysatorer.

En grupp, sedd ovanifrån, arbetar vid ett bord

Civilingenjör i datateknik, 300 hp

Datorer finns överallt – i media- och streamingtjänster, medicinsk utrustning, bilar och robotar. Som civilingenjör i datateknik blir du en innovativ problemlösare som designar och utvecklar morgondagens digitala produkter och tjänster.

Fristående kurser

Avdelningar vid ISY

Kontakta oss på ISY

Institutionsledning

Medarbetare

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för systemteknik 
581 83 Linköping

Besöksadress

B-huset, ingång 25-29
Plan 2 och plan 3 
Mäster Mattias väg, Campus Valla