Institutionen för systemteknik (ISY)

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser.

Foto: Karl ÖfverströmInstitutionen bildades 1969 och har sedan dess aktivt deltagit i den tekniska utvecklingen. Ett flertal avknoppningar har lett till nya, framgångsrika företag. Forskningen har också haft stor påverkan på den etablerade industrin, inte minst genom alla forskarutbildade som nu verkar där.

Ännu fler är de som via sin ingenjörsutbildning har kunnat föra vidare ny och aktuell metodik. Grunden för detta är den starka vikt som lagts på samspelet mellan grundutbildning, forskning och forskarutbildning.

Grundutbildning 

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation. ISY:s kurser läses främst av studenter vid civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik (Y), Datateknik (D) och Informationsteknologi (IT). Även studenter från andra civilingenjörsprogram, högskoleprogrammen och de internationella masterprogrammen läser kurser vid ISY.

De flesta av ISY:s kurser har inslag av praktiska, ingenjörsmässiga moment, allt från laborationer till kompletta konstruktionsprojekt.

Lista över alla ISY:s kurser

Forskning 

Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Avdelningar
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kalender
Visa/dölj innehåll

Här hittar du aktiviteter och händelser vid Institutionen för systemteknik

5 oktober 2020

Disputation inom Kommunikationssystem: Giovanni Interdonato

kl. 10.15 – 13.00 C4, C-huset, Campus Valla

Giovanni Interdonato, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Cell-Free Massive MIMO: Scalability, Signal Processing and Power Control". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är professor Àngel Lozano, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spanien. Handledare: Professor Erik G. Larsson.

Kontakt

Utbildningsprogram vid ISY
Visa/dölj innehåll

Stora industrisamarbeten
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Institutionsledning

Medarbetare vid ISY

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för systemteknik 
581 83 Linköping

Besöksadress

B-huset, ingång 25-29
Plan 2 och plan 3 
Mäster Mattias väg, Campus Valla