Institutionen för systemteknik (ISY)

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser.

Foto: Karl Öfverström

Institutionen bildades 1969 och har sedan dess aktivt deltagit i den tekniska utvecklingen. Ett flertal avknoppningar har lett till nya, framgångsrika företag. Forskningen har också haft stor påverkan på den etablerade industrin, inte minst genom alla forskarutbildade som nu verkar där.

 

Ännu fler är de som via sin ingenjörsutbildning har kunnat föra vidare ny och aktuell metodik. Grunden för detta är den starka vikt som lagts på samspelet mellan grundutbildning, forskning och forskarutbildning.

Grundutbildning 

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation. ISY:s kurser läses främst av studenter vid civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik (Y), Datateknik (D) och Informationsteknologi (IT). Även studenter från andra civilingenjörsprogram, högskoleprogrammen och de internationella masterprogrammen läser kurser vid ISY.

De flesta av ISY:s kurser har inslag av praktiska, ingenjörsmässiga moment, allt från laborationer till kompletta konstruktionsprojekt.

Lista och mer information om ISY:s kurser

Fristående kurser vid ISY

Utbildningsprogram vid ISY

Forskning och forskarutbildning

Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Avdelningar

Forskning

Nyheter

Kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser vid Institutionen för systemteknik

5 september 2023

ELLIIT Focus Period on Network Dynamics and Control: Seminarieserie med internationella gästforskare

05 september 2023 kl. 13.15 - 05 oktober 2023 kl. 11.00 Systemet,B-huset, Campus Valla

9 oktober 2023

Utbildning vid ISY

Fristående kurser vid ISY

Forskarutbildning Elektro- och Systemteknik

Forskarutbildningsämnet Elektro- och systemteknik;

•    har en stark förankring i matematik och matematisk modellering av fysikaliska system
•    fokuserar på analys och konstruktion av system med industriella tillämpningar
•    är tvärvetenskapligt till sin natur då analys och konstruktion av komplexa system kräver kunskap från flera olika delområden
•    angränsar också mot andra discipliner, särskilt inom datavetenskap, då konstruktion av komplexa system innefattar partitionering och integration av hårdvara och mjukvara.

Forskarutbildningen vid ISY bedrivs inom ämnet Elektro- och systemteknik vilket omfattar ett brett spektrum av metoder för analys, modellering och konstruktion inom;

• Reglersystem
• Elektronik
• Telekommunikation
• Datorseende

Allmän studieplan, mer information och kontakt

Stora industrisamarbeten

Relaterad forskning

Kontakta oss

Institutionsledning

Medarbetare vid ISY

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för systemteknik 
581 83 Linköping

Besöksadress

B-huset, ingång 25-29
Plan 2 och plan 3 
Mäster Mattias väg, Campus Valla