Institutionen för systemteknik (ISY)

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser.

Foto: Karl ÖfverströmInstitutionen bildades 1969 och har sedan dess aktivt deltagit i den tekniska utvecklingen. Ett flertal avknoppningar har lett till nya, framgångsrika företag. Forskningen har också haft stor påverkan på den etablerade industrin, inte minst genom alla forskarutbildade som nu verkar där.

Ännu fler är de som via sin ingenjörsutbildning har kunnat föra vidare ny och aktuell metodik. Grunden för detta är den starka vikt som lagts på samspelet mellan grundutbildning, forskning och forskarutbildning.

Grundutbildning 

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation. ISY:s kurser läses främst av studenter vid civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik (Y), Datateknik (D) och Informationsteknologi (IT). Även studenter från andra civilingenjörsprogram, högskoleprogrammen och de internationella masterprogrammen läser kurser vid ISY.

De flesta av ISY:s kurser har inslag av praktiska, ingenjörsmässiga moment, allt från laborationer till kompletta konstruktionsprojekt.

Lista över alla ISY:s kurser

Fristående kurser vid ISY

Utbildningsprogram vid ISY

Forskning 

Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

AvdelningarVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

Här hittar du aktiviteter och händelser vid Institutionen för systemteknik

28 januari 2022

Disputation inom fordonssystem: Robin Holmbom

kl. 13.15 – 16.30 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla, Linköping eller Zoom

Robin Holmbom, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling " Modeling and Model-based Control of Automotive Air Paths". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Handledare: Lars Eriksson, Daniel Jung. Opponent är professor Dr. Christopher Onder, ETH Zürich.

Kontakt

4 februari 2022

Disputation inom fordonssystem: Olov Holmer 

kl. 10.15 – 13.00 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Olov Holmer, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Modeling and Control for Emission Management in Hybrid Electric Commercial Vehicles". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Handledare är professor Lars Eriksson, ISY, LiU. Opponent är professor Christopher Onder, ETH Zürich.

Kontakt

Utbildningsprogram vid ISYVisa/dölj innehåll

Fristående kurser vid ISYVisa/dölj innehåll

Stora industrisamarbetenVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Institutionsledning

Medarbetare vid ISY

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för systemteknik 
581 83 Linköping

Besöksadress

B-huset, ingång 25-29
Plan 2 och plan 3 
Mäster Mattias väg, Campus Valla