Institutionen för systemteknik (ISY)

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser.

Foto: Karl ÖfverströmInstitutionen bildades 1969 och har sedan dess aktivt deltagit i den tekniska utvecklingen. Ett flertal avknoppningar har lett till nya, framgångsrika företag. Forskningen har också haft stor påverkan på den etablerade industrin, inte minst genom alla forskarutbildade som nu verkar där.

Ännu fler är de som via sin ingenjörsutbildning har kunnat föra vidare ny och aktuell metodik. Grunden för detta är den starka vikt som lagts på samspelet mellan grundutbildning, forskning och forskarutbildning.

Grundutbildning 

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation. ISY:s kurser läses främst av studenter vid civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik (Y), Datateknik (D) och Informationsteknologi (IT). Även studenter från andra civilingenjörsprogram, högskoleprogrammen och de internationella masterprogrammen läser kurser vid ISY.

De flesta av ISY:s kurser har inslag av praktiska, ingenjörsmässiga moment, allt från laborationer till kompletta konstruktionsprojekt.

Lista över alla ISY:s kurser

Forskning 

Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Avdelningar
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kalender
Visa/dölj innehåll

Här hittar du aktiviteter och händelser vid Institutionen för systemteknik

9 december 2019

Licentiatseminarium inom datorseende: Jens Ogniewski

kl. 13.15 – 15.00 Ada Lovelace, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Jens Ogniewski, vid Institutionen för systemvetenskap, försvarar sin licentiatexamination med titeln "Interpolation Techniques with Applications in Video Coding". Framläggningen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Framläggningen hålls på engelska. Opponent är Haibo Li, professor, KTH, Stockholm.

Kontakt

12 december 2019

Licentiatseminarium inom fordonssystem: Pavel Anistratov

kl. 10.15 – 12.00 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Pavel Anistratov, vid Institutionen för systemvetenskap, försvarar sin licentiatexamination med titeln "Computation of Autonomous Safety Maneuvers Using Segmentation and Optimization". Framläggningen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Framläggningen hålls på engelska. Opponent är Jonas Fredriksson, professor, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Kontakt

16 december 2019

Licentiatseminarium inom fordonssystem: Erik Jakobsson

kl. 10.15 – 12.00 Ada Lovelace, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Erik Jakobsson, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin licentiatexamination  med titeln: "Data-driven Condition Monitoring in Mining Vehicles". Framläggningen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Opponent är Alexander Medvedev, professor, Uppsala universitet.

Kontakt

18 december 2019

Disputation inom datorsystem: Amanda Berg

kl. 13.15 – 16.20 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Amanda Berg, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling med titeln "Learning to Analyze what is Beyond the Visible Spectrum". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Robert Jenssen, docent, Universitetet i Tromsö, Norge.

Kontakt

Utbildningsprogram vid ISY
Visa/dölj innehåll

Stora industrisamarbeten
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Institutionsledning

Medarbetare vid ISY

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för systemteknik 
581 83 Linköping

Besöksadress

B-huset, ingång 25-29
Plan 2 och plan 3 
Mäster Mattias väg, Campus Valla