AnnaCarin Hallin

Administratör

Jag samordnar alla delar av utbildningsadministrationen till en väl fungerande helhet där kontinuerlig processutveckling och kvalificerat stöd till studenter är centrala delar, liksom professionellt samarbete med lärare, programledning och fakultet.

Utbildningsadministratör för Logopedprogrammet samt fristående kurser.

I mitt arbete ingår:

 • Processutveckling och förändringsarbete
 • Administration av studieadministrativa ärenden och beslut
 • Skapande av webbplatser som kurs- och programrum
 • Utbildningsinformation i olika kanaler
 • Administration av studentärenden
 • VFU-administration inkl E-tjänstekort
 • Tentamensadministration
 • Resursplaneringsstöd
 • Reservantagning
 • Resultat- och betygsrapportering
 • Administration av examensarbeten
 • Studieadministrativa möten
 • Informationsmöten med studenter
 • Programutskottsmöten
 • Rese- och hotellbokningar
 • Ekonomiadministration
 • Programbibliotek
 • Arkivansvar

Interna uppdrag:

 • Institutionsexpert Ladok (BKV)
 • Bilda-administratör
 • Lisam-administratör
 • KliPP-administratör
 • Retendo-administratör
 • Sekreterare i programutskott
 • HLR-utbildad

Organisation