Presentation

Som terminsadministratör ansvarar jag för all administration kring termin 6 på Läkarprogrammet

Termin 6 är den termin då studenterna gör sitt självständiga fördjupningsarbete inom Sverige eller utomlands. En spännande och annorlunda termin som sträcker sig över flera andra med forskartorg, redovisningar och oppositioner. 

Medarbetare Läkarprogrammet
Visa/dölj innehåll

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll