AnnaCarin Hallin

Administratör

Jag samordnar alla delar av utbildningsadministrationen till en väl fungerande helhet där processutveckling och kvalificerat stöd till programledning, lärare och studenter är centrala delar. Jag har även uppdraget Ladok institutionsexpert för BKV.

Utbildningsadministratör för Logopedprogrammet samt fristående kurser inom logopedi

I mitt arbete ingår:

 • Stöd till programledning, lärare och studenter
 • Processutveckling och förändringsarbete
 • Programrelaterad samt studieadministrativ beslutshantering
 • Administration kring programmöten och -sammankomster
 • Utbildningsinformation i olika kanaler
 • Interna och externa studieadministrativa möten
 • Webbaserade kurs- och programrum
 • Reservantagning
 • Upprop och informationsmöten för studenter
 • Tentamensadministration
 • VFU-administration inkl E-tjänstekort
 • Resultat- och betygsrapportering
 • Administration av examensarbeten
 • Ekonomiadministration
 • Reseadministration
 • Arkivering
 • Programbibliotek

Interna uppdrag:

 • Institutionsexpert Ladok (BKV)
 • Administratör i Bilda, Lisam, NyA, Retendo och KliPP
 • Sekreterare i programråd och programutskott
 • HLR-utbildad

Organisation